top of page

Vzdělávání

Společnost Marbes je řádným členem největší profesní asociace
AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Naše společnost se již mnoho let věnuje vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich znalostí a dovedností. Dokážeme profesionálně zpracovat analýzu vzdělávacích potřeb a navrhneme pro vás dlouhodobou koncepci i strategii vzdělávání.

Nabízíme mnoho odborných školení a e-learningových kurzů nebo pro vás zajistíme ve spolupráci s našimi partnery požadovaná školení na míru. Jsme akreditovaná vzdělávací instituce dle pokynů Ministerstva vnitra ČR
pod č. AK/I-5/2011.

macbook_elogio_1.png

Provozujeme vlastní metodický,

vzdělávací a e-learningový portál.

Elogio

elogio_logo.png

Naše výhody

 • Vzdělávání a trénink dovedností je vždy založen na praktických zkušenostech

 • Provádíme metodickou podporu zákazníkům dle dohody od konzultací po zpracování metodických pokynů či ucelených metodik

 • Vzdělávání řešíme komplexně, a proto konkrétní způsob vždy přizpůsobujeme dané situaci a potřebám klienta

 • Zajistíme nebo pomůžeme při získávání a využití dotačních programů na potřeby vzdělávání
   

 • Poskytujeme akreditované vzdělávací programy podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace úředníků ve veřejné správě (§ 18 zákona č. 312/2002 Sb). Školení dle těchto vzdělávacích programů se započítává do splnění povinnosti vzdělávání úředníků veřejné správy dle § 17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.
   

  • Přestupky a jiné správní delikty (číslem akreditace AK/PV-57/2011)

  • Stavební úřad (číslem akreditace AK/PV-306/2011)

  • Efektivní vyřizování stížností, petic a žádostí o poskytnutí informace (číslem akreditace AK/PV-379/2013)

  • Správní řád (číslem akreditace AK/VE-38/2015 a AK/PV-49/2015)

  • Správní delikty s Agendio – e-learningový kurz (číslem akreditace AK/PV-46/2015 a AK/VE-35/2015) a připravujeme mnoho dalších.

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte další informace na našich firemních stránkách nebo portálu ELOGIO.
V naší společnosti budete v dobrých rukách, které dají vašemu vzdělávání zaměstnanců správný směr a profesionalitu.

Legislativní servis

Školení na míru

Jaké řešení a služby můžeme nabídnout?

Novinky

bottom of page