top of page

Spolupráce

Spolupracujeme s univerzitami
a středními školami.

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Od roku 2009 je také členem neziskového sdružení Platforma informačních technologií (PIT), které si klade za cíl propagaci oboru IT, rozvoj odborníků a podporu spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. 

Pravidelně se podílíme na programu spolupráce Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity s externími společnostmi. V rámci něj se mohou studenti zapsat na předmět, kde jsou jim formou přednášek představovány různé technologie nebo metodiky včetně výhod a úskalí přímo z praxe. Odborníci z řad našich zaměstnanců absolvovali již řadu přednášek, které se setkaly se zájmem studentů a byly hodnoceny velmi pozitivně. 

zcu-logo.png

ZČU

Marbes je partnerem Západočeské univerzity v Plzni. Spolupracujeme zejména s Fakultou aplikovaných věd a nejvíce s Katedrou informatiky a výpočetní techniky. Jelikož jsme členem neziskového sdružení Platforma informačních technologií (PIT), jsme schopni studentům ZČU nabídnout mnoho zajímavých příležitostí, jako je plnění předmětů spojených s absolvováním praxe či vypisování bakalářských a diplomových prací. Studenti mají v oblibě zejména práci na výzkumných a analytických úkolech, které digitalizují českou státní správu.  

logo_spse_vos.jpeg

VOŠ a SPŠE Plzeň

Naše spolupráce s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Plzni trvá již několik let a stvrzuje ji společné Memorandum o spolupráci. Aktivně pomáháme ve výuce IT předmětů přednáškami a workshopy. Na nich studenti přímo reagují na to, co neznají nebo co je zajímá. Tím dochází k zajímavému propojení praxe a vzdělávání. Věnujeme se studentům v rámci jejich maturitních projektů a odborných praxí, nabízíme konzultace vyučujícím. Mezi našimi zaměstnanci je několik absolventů VOŠ a SPŠE Plzeň.

logo_infis_3.png

INFIS

Marbes spolupracuje se Střední školou informatiky a finančních služeb velmi intenzivně a společně nabízíme studentům možnost absolvování praxe či účast na veletrzích a dnech otevřených dveří. Za krátkou dobu této spolupráce jsme se setkali s již desítkami studentů, kteří získávají cenné zkušenosti a poté i mimoškolní příležitosti.  

logo_vos.png

VOŠ Plzeň 

Dalším důležitým partnerem je Vyšší odborná škola zdravotnická,  
managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. a to především obor Systémový administrátor IT, kde pomáháme studentům především s praktickými znalostmi a s pomocí při výuce IT předmětů.  

Jaké řešení a služby můžeme nabídnout?

Novinky

bottom of page