Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Spolupráce s univerzitami a středními školami

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Od roku 2009 je také členem neziskového sdružení Platforma informačních technologií (PIT), které si klade za cíl propagaci oboru IT, rozvoj odborníků a podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.

Pravidelně se podílíme na programu spolupráce Katedry informatiky Západočeské univerzity s externími společnostmi. V rámci něj se mohou studenti zapsat na předmět, kde jsou jim formou přednášek představovány různé technologie nebo metodiky včetně výhod a úskalí přímo z praxe. Odborníci z řad našich zaměstnanců absolvovali již řadu přednášek, které se setkaly se zájmem studentů a byly hodnoceny velmi pozitivně.

Kromě toho mají studenti možnost zapsat si předmět Java technologie pro enterprise aplikace (JET), jehož splnění je podmíněno úspěšným vypracováním reálného projektu zadaného spolupracujícími firmami. V roce 2010 pomáhala jedna skupina studentů s částí vývoje našeho interního systému evidence požadavků a reklamací od zákazníků. V následujícím roce se další skupina podílela na dalším rozvoji interních systémů na podporu plánování projektů a správu požadavků.

Za velmi cennou považujeme i spolupráci se středními a vyššími odbornými školami. Již řadu let u nás studenti absolvují nezbytnou praxi, která jim poskytuje možnost osvojit si a prohloubit si na reálných projektech své poznatky a znalosti v oblasti vývoje aplikací nebo správy sítě. Jsme potěšeni, že spolupráce je velmi pozitivně hodnocena i samotnými studenty a že se nám daří počet škol postupně rozšiřovat. Praxi u nás aktuálně vykonávají nebo se na ni chystají studenti těchto škol:

Účastí na přednáškách a realizací praktických projektů mají studenti možnost získat velmi cenné zkušenosti, znalosti technologií, nástrojů a postupů. Řadě z úspěšných řešitelů projektů zadaných naší společností byla nabídnuta spolupráce ještě během studia a později se stali našimi úspěšnými zaměstnanci a velmi platnými členy vývojového týmu.