Czech English

Vzdělávací centrum

Dne 19.1. 2011 se společnost Marbes consulting stala řádným členem největší profesní asociace AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje oblasti vzdělávání.

Marbes consulting pomáhá zvyšovat vaše znalosti a dovednosti. Dokážeme zajistit komplexní vzdělávací služby a umíme vzdělávání koncepčně řídit.

Ve spolupráci s našimi partnery pokrýváme široké spektrum vzdělávacích služeb od rozvoje komunikačních a mezilidských dovedností, přes odbornou péči až po vyspělé manažerské vzdělávání a trénink. Zajišťujeme mnoho odborných školení, které se váží k nabízeným produktům a řešením.

Naše výhody oproti ostatním:

  • Vzdělávání a trénink dovedností je vždy založen na praktických zkušenostech
  • Marbes consulting byla udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace vzdělávací instituce pod č. AK/I-5/2011
  • Provádíme metodickou podporu zákazníkům dle dohody od konzultací po zpracování metodických pokynů či ucelených metodik
  • Vzdělávání řešíme komplexně, a proto konkrétní způsob vždy přizpůsobujeme dané situaci a potřebám klienta

Nabízíme:

  • Analýzu vzdělávacích potřeb
  • Otevřené i interní kurzy
  • Výukové programy, koučování, eLearning
  • Zavedení systému řízeného vzdělávání
  • Poskytování metodických služeb a zpracování dokumentace
  • Vedení databáze příjemců vzdělávacích akcí dle odborných oblastí
  • Pomoc při získávání a využití dotačních programů

Specializujeme se:

  • Strategické řízení
  • Projektové řízení
  • Procesní řízení
  • Řízení změn
  • Efektivní řízení organizací
  • Řízení lidských zdrojů
  • Řízení služeb
  • Komunikační dovednosti

Poskytujeme akreditované vzdělávací programy:

  • Přestupky a jiné správní delikty (číslem akreditace AK/PV-57/2011)
  • Stavební úřad (číslem akreditace AK/PV-306/2011)
  • Efektivní vyřizování stížností, petic a žádostí o poskytnutí informace (číslem akreditace AK/PV-379/2013)
  • Správní řád (číslem akreditace AK/VE-38/2015 a AK/PV-49/2015)
  • Správní delikty s Agendio – e-elarningový kurz (číslem akreditace AK/PV-46/2015 a AK/VE-35/2015)

Tyto programy umožňují poskytovat vzdělávání v souladu se vzdělávacím programem akreditovaným podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace úředníků ve veřejné správě (§ 18 zákona č. 312/2002 Sb), které započítává se do splnění povinnosti vzdělávání úředníků veřejné správy dle § 17 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. (18 dní každé 3 roky)

 

Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání