top of page

Zásady práce s polohou a ochrana soukromí uživatelů

Aplikace Proxio Mobile po přihlášení uživatele do aplikace využívá funkce získávání polohy zařízení včetně sledování polohy na pozadí. Takto získaná poloha se posílá na aplikační server systému Proxio provozovaný u zákazníka, na jehož mobilních zařízeních je aplikace Proxio Mobile spuštěna pracovníky zákazníka. Aplikační server ukládá do databáze vždy pouze poslední známou polohu zařízení. Tato poloha se zobrazuje pracovníkům dispečinku ve formě bodu v mapě po dobu směny, na které je zařízení použito. Jakmile je směna ukončena, bod reprezentující zařízení z mapy zmizí. Nikdo jiný kromě dispečerů nemá k záznamům o poloze zařízení přístup.

bottom of page