Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Deník PipeLine

Aplikace DPL slouží k aktivnímu řízení obchodních aktivit, projektů, ale i podpůrných vnitřních procesů či lidských zdrojů organizace

Nástroj pro efektivní řízení organizace s podporou managementu, poskytující komplexní přehled o stavu a perspektivách společnosti.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence docházky
 • plánování kapacit pracovníků firmy
 • finanční plánování projektů
 • sledování interních nákladů (projekty zaměstnanci) a externích nákladů (partneři, zákazníci)
 • sledování odpracovaného času na daných projektech
 • sledování rentability projektů
 • evidence obchodních příležitostí (PipeLine)
 • evidence všech kontaktních údajů a informací o partnerech (CRM)
 • evidence jednání s partnery/zákazníky vč. úkolů
 • evidence nabídek, objednávek (prodejní, nákupní), smluv (prodejní, nákupní, partnerské)
 • rezervace objektů (zasedací místnosti, projektory, vozidla,…)
 • evidence cestovních příkazů a náhrad
 • zadávání úkolů pracovníkům a sledování jejich plnění
 • evidence knihy jízd vozidel
 • evidence událostí vozidel (STK, servis, opravy)

Výhody

 • okamžitá aktuální kontrola výkonnosti lidí ve firmě
 • základ pro vytváření prognóz, rozpočtů a sledování úrovně plnění plánu
 • sledování a řízení cash-flow a obchodního potenciálu společnosti
 • efektivní nástroj pro správu projektů
 • jednoduchost a intuitivnost ovládání
 • znalostní báze (vzory nabídek, popisy produktů a služeb, výhody a nevýhody včetně srovnání s konkurenčními produkty)
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím
 • možnost integrace s produkty třetích stran (ERP, DMS,…)

 

Aplikace DPL je nástrojem pro všechny pracovníky organizace na všech úrovních řízení, ve kterém naleznou všechny potřebné informace o společnosti, jejich pravidlech a výsledcích či plánech. Zároveň jim umožní výrazně zefektivnit každodenní práci a ušetřit čas na administrativních činnostech.