Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Služby

Našim klientům nabízíme široké spektrum služeb od vzdělávacích programů, poradenství, analytických služeb (úvodní analýza situace zákazníka, koncepce řešení, studie proveditelnosti), přes samotný vývoj a implementaci informačních systémů, až po dlouhodobou poimplementační podporu nasazeného řešení a HelpLine.

Máme mimořádně zkušený tým programátorů a konzultantů, kteří důsledně využívají moderních metodologií při vedení obchodních případů a projektů. Naše trvalé využívání nejmodernějších technologií při vývoji vlastních aplikací nám umožňuje dodávat nadstandardní řešení vysoké kvality. Velkou výhodou je možnost pro Vás „ušít“ řešení přesně na míru.

GDPR

GDPR

Pomůžeme Vám s analýzou stávajícího stavu zpracování osobních údajů, jejich zabezpečení a toků; s vypracováním analýzy rizik, v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a návrhem organizačních, procesních a technických opatření; s vypracováním návrhu procesů pro naplnění povinností správce osobních údajů, navrhnutí úpravy smluv; s posouzením vlivu na ochranu osobních údajů; s definicí role pověřence (DPO) a vytvoření směrnice; s definicí požadavků na provozované informační systémy nezbytné pro naplnění GDPR

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Nabízíme Vám služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, která v míře závislosti na informačních a komunikačních technologiích roste stejně rychlým a dynamickým způsobem jako rozvoj informační společnosti. Marbes tomuto trendu věnuje velkou pozornost a aplikuje prozíravý bezpečnostní přístup k provozování a budování nové informační infrastruktury a vývoji nových informačních systémů.

Vývoj IS na zakázku

Vývoj IS na zakázku

Pokud jsou Vaše požadavky na informační systém tak specifické, že na trhu nemůžete nalézt vhodné produkty, nebo není využití standardního software efektivní, nezoufejte si! Máme velmi zkušený tým analytiků, konzultantů a programátorů, kteří Vaše požadavky promění v software, který Vám bude „padnout“ tak, jak jste si dosud jen představovali. To vše s patřičnou zárukou na implementaci a jeho následnou podporou.

Systémová integrace

Systémová integrace

Na českém trhu působí Marbes především jako systémový integrátor. Pojem „systémová integrace“ vnímáme jako soubor činností při návrhu, implementaci a optimalizaci řešení, které přesahují rámec dílčích aplikací a softwarových produktů. Kvalitní služby systémové integrace přináší efekt ve snížení provozních nákladů a ochranu vynaložených investic.

Procesní analýzy a studie proveditelnosti

Procesní analýzy a studie proveditelnosti

Úspěšně provedenému implementačnímu projektu předchází důsledná procesní analýza a studie proveditelnosti. Na základě monitorovaných a popsaných procesů na Vašem úřadě nebo ve Vaší společnosti zpracujeme studii proveditelnosti, která je klíčem k úspěšnému nasazení nového informačního systému. Těmito kroky předcházíte jakýmkoli potížím v implementační fázi IS.

Podpora

Podpora

Podpora neodmyslitelně navazuje na standardní implementační projekt. Poskytuje se zpravidla na základě podepsané údržbové smlouvy a začíná po spuštění informačního systému do produktivního prostředí. Součástí této služby je maintenance (poskytování upgrade, update a legislativní servis), HelpLine (komunikační linka), řešení reklamací i nereklamačních požadavků s garancí termínů a poimplementační podpora (pravidelná profylaxe, implementace nových verzí produktu, poskytování konzultací, školení, metodická podpora apod.).

Outsourcing

Outsourcing

Nemáte ve Vašem úřadu či společnosti dostatek kvalitních IT odborníků nebo chcete snížit náklady na provoz IT? Pak není nic jednoduššího než svěřit tuto problematiku naší společnosti. Toto obchodní rozhodnutí u Vás povede ke snížení nákladů a starostí, a Vy se tak budete moci soustředit pouze na hlavní činnosti Vašeho úřadu či firmy.

Hosting

Hosting

Jste-li v situaci, že nemáte dostačující technologickou základnu pro Váš informační systém nebo pro systém Vašich příspěvkových a zřizovaných organizací či dceřiných společností, nabízíme Vám hostování informačního systému z našeho technologického centra nebo lze případně po vzájemné dohodě využít technologických center krajů České republiky.

Odvětví

Města

Pro magistrátní města a obce s rozšířenou působností nabízíme kompletní řešení informačního systému včetně jejich zřizovaných organizací. Toto řešení obsahuje jednotnou datovou základnu se snadným napojením na informační systém základních registrů (ISZR), kompetenční centrum se správou identit, souhrnné řešení správního řízení pokrývající všechny speciální řízení dle platné legislativy, správu a evidenci majetku, centrální evidenci smluv a objednávek, příjmové agendy a ekonomický systém včetně řízení rozpočtu města s nadstavbou v podobě manažerského informačního systému.

Krajské úřady

Pro krajské úřady nabízíme ucelené řešení informačního systému včetně jejich příspěvkových organizací. Toto řešení obsahuje jednotnou datovou základnu se snadným napojením na informační systém základních registrů (ISZR), kompetenční centrum se správou identit, souhrnné řešení správního řízení pokrývající všechny speciální řízení dle platné legislativy včetně odvolacího řízení, správu a evidenci majetku, centrální evidenci smluv a objednávek, příjmové agendy a ekonomický systém včetně řízení rozpočtu města s nadstavbou v podobě manažerského informačního systému.

Ministerstva

Pro státní správu nabízíme z našeho portfolia řešení, produktů a služeb např. helpdeskový systém, evidenční systém KEVIS a informační systém pro správu a evidenci majetku na platformě PROXIO, který je postaven na implementaci evidence objektů, evidenci subjektů a systému Agendio. Mezi nejvýznamnější projekty realizované naší firmou pro ministerstvo vnitra byl projekt ePUSA, který se v současné době integruje do Seznamu OVM.

Komerční subjekty

Komerčním subjektům nabízíme především standardní ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV společnosti Microsoft Corporation. Jako autorizovaní partneři nabízíme implementaci a následný support tohoto ERP systému. Tento systém také obohacujeme dle přání zákazníka o naše další produkty či specifická zákaznická řešení. Tento rozvoj systému se týká především oblasti projektového řízení, evidence smluv a objednávek, helpdeskového systému nebo evidenčního systému KEVIS. Záleží pouze na Vás a na Vašich požadavcích, které budete chtít zohlednit při zavedení nové informačního systému.