Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Zveřejňování smluv

Aplikace Zveřejňování smluv umožní provedení elektronické anonymizace citlivých dat dokumentů smluv a jejich následné zveřejnění v Informačním systému registru smluv

Zajištění evidence uzavřených smluv, jejich anonymizace a zveřejnění.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence smluv a dodatků určených ke zveřejnění
 • nástroj pro anonymizaci dat v dokumentu
 • zveřejňování smluv v Informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
 • zveřejňování smluv na webových stránkách organizace
 • data smluv pro zveřejnění jsou z bezpečnostních důvodů oddělena od provozního prostředí
 • jednoduchá Prohlížečka smluv
 • integrace se spisovou službou

Výhody

 • legislativní podpora pro zveřejnění dokumentů v Informačním systému registru smluv
 • možnost úpravy dokumentu začerněním potřebných pasáží
 • seznam finálních dokumentů smlouvy včetně dodatků
 • seznam anonymizovaných dokumentů smlouvy včetně dodatků
 • kontrola dokumentů patřících ke smlouvě a k jejím dodatkům
 • možnost anonymizačních nástrojů i pro jiné dokumenty organizace
 • možnost zveřejnění dokumentů z libovolného informačního systému organizace

 

Aplikace Zveřejňování smluv podporuje proces přípravy smluvních vztahů pro následné zveřejnění a poskytnutí dat ze smluv do Informačního systému registru smluv a na webové stránky organizace.