Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Vymáhání

Modul Vymáhání podporuje sled úkonů pro vyměřování předpisů a jejich vymáhání

Součást agendy Správy příjmů a pohledávek, podpora klíčových úkonů pomocí intuitivních průvodců, kteří zajistí potřebné vazby mezi úkony, předpisy apod.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální správa a evidence vymáhaných pohledávek
 • automatické hlídání a sledování zákonných lhůt plynoucích z procesů v rámci vymáhání
 • proces vymáhání v základním případu, ale i ve speciálním vymáhacím případu umožňující slučovat dluhy stejného dlužníka a vymáhat je společně
 • evidence dohod o splátkách
 • evidence exekučních řízení
 • automatizovaný výpočet úroků z prodlení
 • nabídka následných kroků vyplývajících z logiky vymáhání
 • kontrola na existenci dlužníků v insolvenčním rejstříku

Výhody

 • okamžitý přehled o vymáhání pohledávek
 • rychlá a jednoduchá tvorba přehledů a sestav
 • tisk dokumentů dle předem navržených šablon
 • integrace na spisovou službu
 • podpora uživatelských funkcí spisové služby
 • integrace na ekonomický systém
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • centralizované řízení přístupových práv

 

Modul Vymáhání je podpořen intuitivními průvodci, kteří zajistí potřebné vazby mezi úkony, předpisy apod. Nedílnou součástí jednotlivých úkonů jsou i šablony dokumentů, do kterých se dotahují údaje z daného případu.