Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Tržní místa

Modul Tržní místa slouží pro evidenci a kontrolu tržišť a jim podřízených tržních míst obce či městské části

Technicko-administrativní majetkový modul pro sledování stavu tržních míst v kompetenci organizace a jejich správu včetně vedení specifických dat o tržních místech.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence tržních míst
 • zakládání nových tržních míst a editace již stávajících míst
 • evidence kompletních informací o tržních místech v závislosti na potřebách organizace
 • evidence speciálních údajů o tržních místech
 • evidence průběhu změn stavu tržních míst formou jednotlivých úkonů dle konfigurace
 • evidence kontrol tržních míst včetně průběhu a výsledku kontrol

Výhody

 • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
 • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi
 • integrace s ERP (předpis nájemného, identifikace nájemce jako obchodního partnera, …) Integrace s DMS a GIS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Modul Tržní místa slouží především pro centrální evidenci míst pro prodej a poskytování služeb v rámci obce či městské části. Jedná se o evidenci tržišť a jim podřízených tržních míst s vazbou na registr nemovitostí, popřípadě geografický informační systém úřadu.