Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správa smluv

PROXIO CES vytváří a eviduje všechny smlouvy uzavírané organizací

Agenda Správa smluv pořizuje, eviduje a udržuje historii smluv a smluvních vztahů včetně integrace na okolní subsystémy organizace.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech smluv v rámci organizace
 • automatické přidělování čísel smluv
 • příprava návrhu smlouvy včetně příloh a dodatků
 • oboustranná integrace s ekonomickým subsystémem (kontrola finančních závazků a úhrad)
 • integrace s evidencí majetku
 • evidence vazeb mezi jednotlivými smluvními závazky
 • kompletní historizace smluv a smluvních vztahů
 • připomínkování a schvalování smluv

Výhody

 • možnost využití v rámci organizace, nebo i pro zřizované či příspěvkové organizace
 • jednoduché zakládání smluv a jejich dodatků
 • rychlé a jednoduché vyhledávání (prohlížečka smluv je součástí dodávky)
 • možnost vytváření a exportování přehledů smluv
 • tisk dokumentů
 • centralizované řízení přístupových práv
 • možnost zveřejňování smluv na webových stránkách úřadu a na Portálu veřejné správy (Registr smluv)

 

Agenda Správa smluv je zaměřená na evidenci a zpracování smluvních vztahů a závazků organizace. Součástí řešení je i realizace schvalovacího procesu smlouvy včetně jejího vypravení prostřednictvím spisové služby.