Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správa příjmů a pohledávek

Agenda Správa příjmů a pohledávek pokrývá veškeré předepisované příjmy plynoucí z jednotlivých agend úřadu

Řešení pro samotnou evidenci příjmů a pohledávek zahrnující i potřebné kroky k následnému vyměření a vymožení dlužné částky.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech příjmů a pohledávek s vazbou na proces vymáhání
 • evidence místních poplatků (ze psů, za komunální odpad, z veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, rekreačního pobytu a výherních hracích přístrojů)
 • individuální i hromadné vystavování předpisů pohledávek
 • podpora periodických předpisů
 • automatický výpočet salda a dluhu případu
 • generování složenek A s možností tisku nebo exportu pro Českou poštu
 • kontrola na existenci dlužníků v Insolvenčním rejstříku

Výhody

 • okamžitý přehled o příjmech, vystavených předpisech a případném vymáhání pohledávek
 • centrální správa všech předepisovaných příjmů organizace
 • centrální evidence poplatníků, plátců a dlužníků
 • automatické hlídání zákonných lhůt
 • jednoduché upozorňování dlužníků na nedoplatky
 • rychlá a jednoduchá tvorba přehledů a sestav
 • integrace se systémem účetnictví a se spisovou službou

 

Agenda Správa příjmů a pohledávek poskytuje podporu pro vyměřování poplatků a jejich případného vymáhání jsou podpořeny sérií úkonů, které popisují daný stav vyměřování či vymáhání. Nedílnou součástí jednotlivých úkonů jsou i šablony dokumentů, do kterých se automaticky načítají údaje z daného případu.