Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správa objednávek

PROXIO CEO slouží pro snadnou evidenci a zpracování objednávek včetně schvalovacího procesu

Vztahy organizace s obchodními partnery prostřednictvím objednávkového řízení mají řadu vazeb nejen na odbory úřadu, ale i na jednotlivé referenty a také na hospodaření úřadu a jeho finanční rozpočet.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech objednávek v rámci organizace
 • automatické přidělování čísel objednávek
 • evidence údajů o objednávce
 • schvalovací procesy objednávky
 • tvorba přehledů objednávek s možností exportu
 • vazba na ekonomický systém organizace
 • vypravení objednávek volitelně přes spisovou službu

Výhody

 • přehled o závazcích města z vystavených objednávek dle dodavatele, období, vystavovatele, organizační složky apod.
 • možnost připojení libovolné elektronické přílohy k objednávce
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci a k elektronickým přílohám v úložišti dokumentů
 • tisk objednávek dle vybrané šablony
 • možnost zveřejňování objednávek na webových stránkách úřadu

 

Agenda Správa objednávek je zaměřená na evidenci a zpracování jednodušších smluvních závazků organizace - objednávek. Součástí řešení je i schvalovací proces objednávky včetně jejího vypravení prostřednictvím integrace do spisové služby.