Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Řízení záměrů

Agenda Řízení záměrů pomáhá organizacím veřejné správy připravovat, plánovat a realizovat velké množství projektů a investičních akcí

Efektivní řízení záměru, od jeho přípravy po dokončení, s koordinací dílčích kroků napříč celou organizací.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence záměrů organizace
 • evidence majetkových dopadů a souvislostí záměrů s majetkem organizace
 • podpora životního cyklu záměru a schvalovacího workflow
 • jednotná metodika pro správu a evidenci záměrů
 • příprava kompletních podkladů pro tvorbu a úpravu rozpočtu organizace
 • podpora pro tvorbu usnesení
 • podklady pro přípravu a uzavírání smluv

Výhody

 • poskytování informací pouze kompetentním pracovníkům
 • provázanost jednotlivých akcí záměrů s konkrétním rozpočtem
 • dostupné informace pro zdokumentování obsahové, finanční a časové stránky záměru
 • sdílení informací s rozpočtem, veřejnými zakázkami, smlouvami a majetkem
 • integrace s ekonomickým systémem
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Řízení záměrů eviduje návrhy záměru včetně informací o podmínkách realizace a předběžném finančním a časovém plánu. Jednotlivé návrhy záměrů mohou podléhat elektronickému schválení. Pro schválené záměry je možné vytvořit podrobný rozpad na jednotlivé příjmové, výdajové a dotační akce s časovým i finančním plánem.