Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Evidence soudních sporů

PROXIO ESS poskytuje informace pro efektivní vedení soudních sporů organizace

Nástroj pro pořizování a sledování vývoje případů integrovaný s informačním systémem základních registrů.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech vedených soudních sporů
 • role organizace ve sporu (strana žalující, strana žalovaná, účastník řízení)
 • informace o zástupcích organizace ve sporu
 • informace o protistraně - fyzická či právnická osoba
 • informace o soudním případu a rozsudku
 • petit (žalobní návrh) případu
 • záznamy o průběhu sporu

Výhody

 • zvýšení počtu vyhraných sporů díky lepší informovanosti zodpovědných pracovníků
 • jednoduché vygenerování přehledů o vedených sporech pro vedení úřadu
 • záznam historie sporů umožňující analyzovat chyby a učinit správná opatření do budoucnosti
 • ověření dat v základních registrech eliminuje duplicity dat subjektů a objektů sporu
 • integrace s ERP systémem pro oblast finančních závazků resp. příjmů
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Evidence soudních sporů centrálně eviduje soudní případy, jichž se organizace účastní a zajišťuje lepší informovanost pracovníků organizace o průběhu sporu. Řešení obsahuje řadu uživatelských nástrojů pro pořizování a sledování vývoje případů.