Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Centrální evidence partnerů

PROXIO CEP umožňuje komplexní pohled na aktivity subjektů v agendách IS úřadu, s ověřením dat v základních registrech

Centrální zdroj informací o subjektech (osobách právnických, fyzických a dalších) pro všechny informační subsystémy úřadu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence informací o subjektu (adresy, bankovní spojení, provozovny,…)
 • vyhledávání záznamů podle všech atributů (název, IČO, příjmení,…)
 • rozšířené vyhledávání s pomocí filtrů,
 • ověření dat subjektu v základních registrech
 • zobrazení historie změn záznamu
 • nastavení kontroly duplicity
 • grafické rozlišení evidence občanů a podnikatelských subjektů
 • blokace / uvolnění záznamu pro změnu jiným uživatelem
 • zakládání záznamů do databáze, manuálně nebo přebíráním z datových registrů

Výhody

 • výrazné snížení administrativní náročnosti při správě dat o subjektech organizace
 • ucelený přehled o vztazích subjektu vůči organizaci včetně historizace
 • snadná a okamžitá dostupnost informací o subjektech pro všechny oprávněné uživatele
 • otevřenost pro integraci s aplikacemi jiných dodavatelů
 • centralizované řízení přístupových práv
 • možnost nastavení kontroly duplicity
 • možnost zablokovat a uvolnit záznam pro použití v ostatních aplikacích

 

Agenda Centrální evidence partnerů je určena všem institucím, veřejným i soukromým. Jde o integrační komponentu pro elektronickou evidenci subjektů, práv a jejich rolí v jednotlivých agentových systémech.