Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

PROXIO

PROXIO představuje přístup k řešení informačního systému organizací veřejné správy. Nabízí návod na budování informačního systému a poskytuje technické komponenty, které je možné v informačním systému využít a na kterých lze informační systém budovat.

PROXIO poskytuje množství řešení konkrétních témat (např. správa identit, správa požadavků a workflow), přičemž mnohá z těchto řešení mají využití i mimo veřejnou správu a lze je s úspěchem nasadit též v prostředí komerčních subjektů.

  • Jasná a srozumitelná koncepce informačního systému a ověřené principy jeho používání.
  • Podpora výkonu agend veřejné správy.
  • Řízení kompetencí (oprávnění) uživatelů k informačnímu systému organizace i systémům celostátním.
  • Modulární řešení složené z komponent majících jednoznačně definovaný účel a vzájemné vazby.
  • Definované nároky na integrace a zdokumentované API komponent.
  • Škálovatelné řešení umožňující postupné nasazení systému nebo nasazení jen jeho části.
  • Přizpůsobení řešení požadavkům zákazníka konfigurací a přednastavená řešení.
  • Technicky moderní řešení zohledňující aktuální trendy v pojetí informačních systémů.
  • Ověřená metodika nasazení systému včetně migrace dat.
  • Podpora koncových uživatelů při výkonu agend i managementu při rozhodování.

PROXIO - koncepce informačního systému

Využít koncepce řešení PROXIO znamená využít koncept, který zohledňuje všechna klíčová témata související s informatizací veřejné správy zejména na úrovni samosprávních organizací. Jde o ověřený koncept použitý u řady implementací systému PROXIO. Lze jej ovšem využít i pro ty organizace, které staví informační systém na jiných technologiích. Koncepce pojmenovává jednotlivé principiální součásti informačního systému, klade na ně přesné nároky a určuje, jakým způsobem mají logicky komunikovat mezi sebou navzájem i s externími systémy.

PROXIO - řešení informačního systému

PROXIO je modulární vnitřně integrovaný informační systém podporující výkon agend veřejné správy i vnitřní procesy organizace. Role přidělené skupině komponent nebo komponentě systému vykonávají tyto centrálně pro celý systém. Registry zprostředkovávají obecně platná data zejména ze základních registrů a zajišťují lokální uložení některých dat. Evidence spravují data vznikající v prostředí organizace často v návaznosti na procesy v agendách. Agendy poskytují evidenční a procesní podporu pro vedení agend vázáných na subjekty. Ekonomika cílí na správu rozpočtu, účtování a tok financí vně organizace. Informace vznikající a spravované v systému se promítají v manažerském systému, jehož úlohou je poskytovat přesné a aktuální informace pro řízení organizace. Portál poskytuje služby systému určené interním uživatelům, stejně jako uživatelům externím i veřejnosti.

Řízení kompetencí

V informačním systému libovolné velikosti je nutné řešit oprávnění uživatelů ke službám a aplikacím informačního systému, stejně jako oprávnění k agendám a rolím pro zajištění přístupu k základním registrům. Součástí PROXIO je IDM systém, který poskytuje nástroje pro správu uživatelů a jejich oprávnění k informačnímu systému včetně řízení domény prostřednictvím integrace s AD/LDAP a řízení uživatelů a jejich přístupů v rámci JIP CzechPoint. Řízení přístupu k informačnímu systému organizace lze v PROXIO využít též pro externí uživatele, kterým zprostředkovává i přímý přístup k interním aplikacím.

PROXIO - řešení pro komerční zákazníky

Vybraná řešení v PROXIO jsou přirozeně použitelná i pro komerční zákazníky a neomezují se jen na organizace veřejné správy. Jde zejména o řešení IDM systému pro řízení uživatelů a jejich oprávnění, řešení DMS pro správu dokumentů a jejich šablon, řešení pro správu požadavků a workflow, řešení správy smluv a soudních sporů a v neposlední řadě o řešení ekonomického systému na bázi Microsoft Dynamics NAV.

Technicky moderní řešení

Komponenta PROXIO jsou vícevrstvé aplikace podporující různé serverové a databázové platformy. Klientské aplikace jsou tenké klientské aplikace běžící v prostředí webového prohlížeče nebo Windows, které nevyžadují instalaci na pracovních stanicích a jsou do nich aplikovány aktuální trendy pro dosažení přehlednosti a jednoduchosti obsluhy.