Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Zvláštní užívání komunikací (Zábory)

Řešení Zvláštní užívání komunikací slouží pro vyřízení agendy zvláštního užívání komunikací v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o provozu na pozemních komunikacích a zákonem Správní řád

Agenda pokrývá kompletní proces správního řízení ve věci zvláštního užívání komunikací. V rámci případu je umožněno rozlišovat několik kategorií Záborů (např. Restaurační předzahrádky, Přenosná prodejní zařízení a další).

 

Přehled hlavních funkcí

       Mapový portál pro veřejnost

 • webová aplikace s jednoduchým průvodcem vytvoření žádosti o zábory prostřednictvím e-formuláře
 • zpětné informace žadateli o výsledku řízení
 • podpora zákresu záboru v mapových podkladech včetně informací o kolizích s jinými
 • připravovanými či již realizovanými zábory

      Interní agendový systém

 • evidence sady údajů potřebných pro kompletní průběh řízení
 • převzetí údajů žádosti z mapového podkladu pro veřejnost
 • jednoduchá tvorba dokumentů s využitím dotažení dat zadaných na případu
 • přehledné zobrazení schválených lokalit záborů v mapě

Výhody

 • moderní, uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému

 • centralizovaná evidence subjektů a jejich ověření proti ISZR včetně podpory automatické notifikace o změnách údajů evidovaných subjektů

 • integrace se spisovou službou, DMS

 • kontrola lhůty pro vydání rozhodnutí v souladu se správním řádem včetně nastavení upozornění a připomenutí plánované události

 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům podpora široké škály mapových vrstev

 

Řešení Zvláštní užívání komunikací může být v rámci interního agendového systému založeno jak nad doručeným dokumentem (žádosti), které je do systému načteno ze spisové služby, tak bez iniciačního dokumentu, resp. z moci úřední. K jednotlivým Záborům je kromě základních údajů (umístění, období, účel a rozsah), možno současně zaevidovat uzavírku, objížďku případně náhradní parkovací místo. Výsledné dokumenty mohou být následně prostřednictvím rozhraní předány do spisové služby včetně adresátů a způsobů vypravení.