Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Parkovací systém

Komplexní řešení umožňuje uživatelům využít komfortnější služby související s parkováním a provozovatelům zajistí moderní efektivnější provoz s účinnou kontrolou oprávněnosti parkování

Řešení je snadno integrovatelné do informačního systému obce/města a svou variabilitou dokáže pokrýt všechny požadavky provozovatele vyplývající z problematiky parkování.

 

Přehled hlavních částí systému

 • správa a evidence parkovacích zón a úseků
 • centrální evidence parkovacích oprávnění a rozhraní na systém parkovacích automatů
 • podpora mobilních plateb za parkování (virtuální parkovací hodiny)
 • kontrola oprávnění k parkování v terénu
 • výdejna – evidence a tisk parkovacích karet
 • hromadná kontrola podkladů a klasifikace přestupků
 • portál parkování a osobní stránky držitele oprávnění (rezidenta)
 • reporting a zúčtování

Výhody

 • technologicky moderní řešení
 • intuitivní a jednoduché ovládání
 • modulární architektura řešení
 • variabilita mobilní technologie kontroly v terénu (kamery, automobil, mobilní aplikace)
 • ověření dat v ISZR a CRV
 • integrace na ERP, spisovou službu, GIS, agendu přestupků, ad.

 

Řešení Komplexního systému parkování umožní zpříjemnit služby parkování pravidelným a nahodilým uživatelům z řad občanů a návštěvníků města. Provozovatelům přináší moderní a perspektivní prostředky pro správu a provoz parkovacího systému.