Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Mapiio

Mapiio je integrační platforma úřadu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech

Mapiio sdružuje a kategorizuje data vedených agend s popisnými a místopisnými údaji, a to ze všech relevantních systémů úřadu včetně jejich prezentace dovnitř i navenek.

 

Přehled hlavních funkcí

  • zobrazování údajů z externích systémů (např.. JSDI – Jednotný systém dopravních informací, kriminalita ze zdrojů Policie ČR)
  • zakreslování vlastních údajů do volitelného množství grafických vrstev (zábory či zvláštní užívání komunikací, trasy, lokality při pořádání kulturních akcí, umístění prostředků rychlé pomoci v obci atd.)
  • sdílení vlastních údajů třetím stranám (Integrovaný záchranný systém kraje, městské a obecní policie a další)
  • poskytování všeobecných dat internímu informačnímu systému úřadu

Výhody

  • otevřené standardizované rozhraní pro vstup i výstup informací
  • podpora všech vektorových a rastrových formátů pro interpretaci dat
  • podpora prezentace dat v dalších mapových podkladech (Google Maps)
  • substituce vlastního plnohodnotného geografického informačního systému
  • renderování (tisk) grafických výstupů ve vysokém rozlišení

 

Platforma Mapiio prezentuje agendová a provozní data do mapových podkladů. Online komunikuje s agendovou částí informačního systému. Spojuje projednávané agendy a mapové informace.