Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Střet zájmů

Agenda Střet zájmů podporuje činnosti orgánů veřejné moci vykonávané v oblasti střetu zájmů

Systém, který umožňuje nejen samotnou evidenci ale i prezentační vrstvu řešení, a tím zajišťuje maximální komfort z hlediska plné integrace do všech logických částí provozovaného informačního systému.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence veřejných funkcionářů
 • evidence čestných prohlášení dotčených subjektů
 • evidence všech předložených žádostí o nahlížení do dokumentace v listinné podobě
 • evidence všech předložených žádostí o nahlížení do dokumentace prostřednictvím veřejné datové sítě
 • evidence sdělení k danému střetu zájmu
 • podpora úplné elektronizace prostřednictvím portálové služby
 • logování interních i externích uživatelů

Výhody

 • plně konfigurovatelné řešení
 • rozsáhlá možnost customizace (priority, workflow, …)
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • integrace s Personálním systémem
 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech
 • eliminace duplicit činností a evidencí
 • centrální bod pro získání informací

 

Agenda Střet zájmů je konfigurovatelné řešení v oblasti zákona o střetu zájmů. Obsahuje nástroje pro zabezpečení maximálního komfortu při zpracování patřičných dokumentů včetně úplné elektronizace dané oblasti.