Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správa dokumentů / DMS

PROXIO DMS efektivně spravuje dokumenty z různých oblastí činnosti organizace

Systém pro uložení a správu elektronických dokumentů, který podporuje standardizaci evidence dokumentů a souvisejících procesů.

 

Přehled hlavních funkcí

 • entralizované uložení dokumentů – soustředění dokumentů na jednom místě
 • evidence metadat a klíčových slov dle typu dokumentu
 • dokument může obsahovat libovolné množství souborů
 • seskupování dokumentů podle potřeb jednotlivých organizačních složek
 • verzování dokumentů - zahrnuje jak metadata, tak připojené soubory
 • historizace dokumentů - možnost zobrazení všech verzí dokumentu či vytvoření kopie z vybrané verze
 • otevřené rozhraní pro integraci s informačním systémem organizace

Výhody

 • podpora týmové práce s dokumenty
 • rychlé a jednoduché zavedení DMS
 • bezpečné ukládání dokumentů
 • snadná integrace úložiště dokumentů v rámci IS organizace
 • úspora času a nákladů při správě a vyhledání dokumentů
 • automatizace a optimalizace interních i externích procesů
 • fulltextové i strukturované vyhledávání
 • dostupnost dokumentů dle stupně oprávnění
 • centrální správa přístupových oprávnění

 

Aplikace DMS řeší uložení dokumentů tak, aby byly věcně zatříděny typem dokumentu a svými popisnými údaji (metadaty). Dokumenty mohou obsahovat libovolné množství souborů a lze je zatřídit do systému složek.