Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

PROXIO Reporting

PROXIO Reporting slouží ke snadnému získání provozních a agendových informací z informačního systému PROXIO širokému okruhu uživatelů

Strategické informace o stavu vykonávaných agend, kauz a podání, o trendech a kritických místech procesů, o provozu a využití informačního systému.

 

Přehled hlavních funkcí

  • agregace provozních dat, jejich následná analýza a vizualizace
  • typové předlohy reportů napříč IS PROXIO
  • přístup k jednotlivým typům reportů lze omezit pouze na oprávněné osoby
  • objednávkový systém výstupů a periodické rozesílání reportů e-mailem
  • ad-hoc generování reportů na základě individuálních vstupů

Výhody

  • správa a odběr reportů pověřeným administrátorem
  • export reportů dle jejich typu do formátů PDF a XLS
  • možnost využití dat XLS reportů pro zpracování v externích systémech
  • intuitivní ovládání s využitím tenkého klienta
  • možnost vytvářet reporty dle vybraných předloh a uživatelsky zadaných vstupů z pohledu časového, věcného i organizačního

 

Základem aplikace PROXIO Reporting je agregace provozních dat, jejich následná analýza a vizualizace pomocí tzv. reportů. Vlastní data, na základě kterých jsou reporty vytvářeny, poskytují jednotlivé části IS PROXIO. Šíře dostupných reportů je tak dána rozsahem implementace a použití IS PROXIO.