Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Komunikace s ISZR

PROXIO XR zajišťuje informačnímu systému úřadu vazbu na základní registry (ROB, ROS, RUIAN, RPP), ověřuje oprávněnost komunikace uživatele s ISZR a eviduje tuto komunikaci

Centrální přístupový bod k ISZR pro subsystémy IS úřadu včetně správy působnosti vykonávání agend úřadu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • správa působnosti úřadu z pohledu vykonávaných agend
 • správa rolí úředních osob
 • řízení přístupu uživatelů k základním registrům prostřednictvím přidělených agend a rolí
 • přidělování agend a rolí pracovníkům úřadu s nastavitelným schvalovacím procesem
 • provázání agend a rolí s oprávněními k provozovaným aplikacím
 • komunikační bod s ISZR
 • logování přístupu k základním registrům včetně vyhledávání v logu přístupu
 • lokální verze základního registru RUIAN

Výhody

 • jednoduchá instalace a okamžité použití
 • intuitivní ovládání
 • bezpečné a vyzkoušené řešení
 • ověření údajů v základních registrech i ve zjednodušené verzi - HLEDÁČEK
 • kontrola oprávnění uživatelů a logování veškeré komunikace

 

Aplikace Komunikace s ISZR je řešení otevřené a nezávislé na agendových informačních systémech využívaných na konkrétním úřadu. PROXIO XR se snadno a jednoduše ovládá včetně využití Hledáčku v prostředí webového prohlížeče, který ověřuje údaje v základních registrech.