Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Identitní systém / IDM

PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému

Správa informací o identitách, o agendových a činnostních rolích, údržba dat organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků. Zajištění správy oprávnění k aplikacím informačního systému a prostřednictvím LDAP k informačnímu prostředí organizace. Zajištění autentizace a autorizace.

 

Přehled hlavních funkcí

 • modelování stromu organizační struktury
 • modelování struktury oprávnění aplikací
 • sdružování přístupových oprávnění do profilů
 • řízení přístupu založené na rolích nebo atributech
 • aktivní a pasivní poskytování informací řízeným aplikacím (provisioning)
 • podpora SingleSignOn (SSO)
 • podpora schvalovacích procesů při správě oprávnění
 • podpora ohlášení a správy agend a činnostních rolí s vazbou na RPP
 • informování dotčených osob o změnách ve struktuře či oprávněních (e-mailem)

Výhody

 • konsolidace identit a uživatelů v interních i externích systémech (např. JIP)
 • multiplatformní řešení (Windows, Linux, Solaris, …) a klient v prostředí web prohlížeče
 • delegování správy vybraných aplikací a částí stromu organizační struktury (např. podřízené organizace)
 • podpora správy více organizací
 • možnost synchronizace dat z personálních systémů
 • otevřené rozhraní - webové služby, export dat (XML, CSV), import (XML)
 • automatické auditování provedených činností a zobrazení stavu v čase (časový řez)

 

Aplikace Identitní systém je jedinečným řešením, které umožní vytvoření uživatelského účtu a jeho propojení s konkrétními aplikacemi informačního systému organizace. Řeší registraci a lokální autentizaci uživatele, mj. i proti národní/evropské identitě eIDAS.