Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Evidence památek

PROXIO EP přináší softwarové řešení pro evidenci, správu a prezentaci památkově chráněných objektů

K evidenci památkového fondu využívá nejmodernějších informačních technologií, včetně komunikace s informačními systémy veřejné správy.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centralizovaná evidence všech informací o památkách
 • podpora správního řízení dle zákona o státní památkové péči
 • kompletní databáze údajů o památkově chráněných objektech
 • metodika sběru a katalogizace dat o historicky cenných objektech a jejich inventářích
 • investice a developerská činnost - projektování objektů v historickém prostředí
 • digitální pasport objektů
 • centralizované řízení přístupových práv

Výhody

 • fulltextové nástroje pro vyhledání informací pro široký okruh uživatelů (občan, turista, úředník- zpracovatel správního řízením, …)
 • provázanost s geografickým informačním systémem
 • prezentační vrstva ve webovém prohlížeči
 • využití pro územní plánování a obnovu památkově chráněných území
 • interaktivní mapa historicky cenných objektů
 • digitální pasport objektů (interaktivní text, multimedia, obrazová a filmová dokumentace, virtuální 3D zobrazení objektů)

 

Aplikace Evidence památek je samostatně implementovatelnou součástí informačního systému PROXIO. Řešení je určeno především pro organizace spravující historicky cenný majetek.