Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Vyvlastňovací řízení

Agenda Vyvlastňovací řízení eviduje správní řízení prováděné vyvlastňovacím úřadem a poskytuje nástroje pro jeho efektivní vedení

Centrální evidence správních řízení vedených dle příslušných zákonů o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

 

Přehled hlavních funkcí

  • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty
  • prodloužení lhůty k započetí s uskutečňováním účelu vyvlastnění
  • zrušení vyvlastnění
  • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení

Výhody

  • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
  • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi
  • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání
  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
  • integrace se spisovou službou, DMS a GIS
  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Vyvlastňovací řízení slouží k evidenci správních řízení vedených dle příslušných zákonů o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. Obsahuje řadu automatických funkcí a integrací, které zjednodušují práci uživatele.