Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Stížnosti, Petice, Poskytování informací

PROXIO SPPI podporuje procesní činnosti spojené se stížnostmi, peticemi a poskytováním informací 

Centrální evidence stížností a petic podaných dle příslušných zákonů a žádostí o poskytnutí informací a s nimi spojených stížností v souladu s patřičným zákonem.

 

Přehled hlavních funkcí

  • evidence informací o subjektech stížnosti, petice a žádosti o poskytnutí informace
  • založení nového případu na základě podání zaevidovaného ve spisové službě
  • evidence speciálních údajů dle případu
  • evidence průběhu případu formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty
  • evidence procesního průběhu řízení prostřednictvím průběžně zakládaných úkonů

Výhody

  • uživatelsky příjemné, intuitivní a přehledné ovládání systému
  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řešení případu
  • integrace se spisovou službou a DMS
  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
  • ověření dat subjektů v základních registrech

 

Agendy Stížnosti, Petice a Poskytování informací přináší přehled o přijatých stížnostech, peticích, žádostech o poskytnutí informací organizací veřejné moci, o procesu jejich vyřizování a o způsobu jejich vyřízení.

 

STÍŽNOSTI

Využitím agendy Stížnosti zajistíte centrální evidenci stížností podaných dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  Řešení poskytuje přehled o stížnostech přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování, a o způsobu jejich vyřízení. Procesní postup při vyřizování stížností je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy.

PETICE

Využitím agendy Petice zajistíte centrální evidenci petic podaných dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Řešení poskytuje přehled o peticích přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování o tom, kdo se k dané petici aktuálně vyjadřuje, zda je již projednávána v některém z příslušných orgánů (rada, zastupitelstvo). Procesní postup při vyřizování petic je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Využitím agendy Poskytování informací zajistíte centrální evidenci podaných žádostí o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Řešení poskytuje přehled o žádostech o poskytnutí informace přijatých orgánem veřejné moci, o procesu vyřizování a o způsobu jejich vyřízení. Procesní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací je evidován pomocí jednoduchých úkonů, ke kterým je možné vytvářet dokumenty z předdefinovaných šablon. Výsledné dokumenty jsou prostřednictvím rozhraní odesílány do spisové služby vč. adresátů a způsobů vypravení. Nabídka úkonů vychází nejen z příslušného legislativního předpisu, ale především je přizpůsobena vnitřním předpisům orgánů veřejné moci, které zajišťují doplnění procesního rámce agendy. V rámci této agendy je také zajištěna evidence stížností dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., včetně evidence procesního postupu vyřizování. Stížnost je vždy spojena s případem vyřizováním té žádosti o poskytnutí informace, ke které se vztahuje.