Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správní řízení na úseku zdravotnictví

Agenda Správní řízení na úseku zdravotnictví podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti zdravotnictví

Sjednocení veškerých řízení vedených podle specializovaných zákonů na úseku zdravotnictví s přímou oporou ve správním řádu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • agenda vydání, změny nebo zrušení registrace nestátních zdravotnických zařízení dle příslušných zákonů
 • vedení odvolacích řízení
 • vedení obnovy řízení
 • vedení agendy správních deliktů v oblasti zdravotnictví
 • vydávání souhlasů

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení
 • automatická kontrola termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • pravidelná legislativní údržba

 

Agenda Správní řízení na úseku zdravotnictví poskytuje podporu pro činnosti úřadu v přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví. Umožňuje evidenci a kontrolu všech příslušných řízení včetně jejich termínů a lhůt.