Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správní řízení na úseku památkové péče

Agenda Správní řízení na úseku památkové péče podporuje všechny činnosti obecních a krajských úřadů v oblasti památkové péče

Sjednocení veškerých řízení vedených podle specializovaných zákonů na úseku památkové péče s přímou oporou ve správním řádu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • agendy správních řízení na úseku památkové péče
 • evidence a vydání vyjádření
 • evidence a vydání závazných stanovisek
 • agenda odměn nálezců archeologických nálezů
 • agenda náhrady za majetkovou újmu vlastníků při archeologických výzkumech
 • agenda správních deliktů na úseku Památkové péče
 • vedení odvolacích řízení, přezkumných řízení a obnovy řízení

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení
 • automatická kontrola termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • ověření dat v subjektů v základních registrech
 • pravidelná legislativní údržba

 

Agenda Správní řízení na úseku památkové péče sjednocuje řízení vedená na tomto úseku. Poskytuje podporu pro všechny příslušné evidence, agendy a pro sledování lhůt jednotlivých řízení.