Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Správní delikty

Agenda Správní delikty slouží pro centrální evidenci správních řízení vedených dle příslušných zákonů o přestupcích a správního řádu

Řešení pro celou oblast přestupků a jiných správních deliktů dle příslušných právních předpisů, nástroj pro efektivní vedení správních řízení.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech
 • zaevidování případu z doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední
 • evidence speciálních údajů dle typu případu
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty
 • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému případu

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení
 • pravidelná legislativní údržba
 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení
 • integrace se spisovou službou, ERP systémem a DMS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • ověření dat subjektů v základních registrech

 

Agenda Správní delikty řeší správní řízení, které je vedeno vždy v rámci konkrétního případu jako “Přestupky” nebo “Jiné správní delikty”. Eviduje údaje o spáchání skutku, vč. skutkových podstat, sankcí a seznamu poškozených, vč. výše škody a průběhu řízení.