Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Sociální služby

PROXIO SA podporuje efektivní vyřízení agend v oblasti sociálních služeb v působnosti obecních úřadů

Soubor správních agend v oblasti poskytování sociální pomoci občanům.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence řízení vedených úřadem v oblasti sociálních služeb, umožňuje procesní evidenci jednotlivých spisů v elektronické podobě
 • evidence agendy Opatrovnictví fyzické osoby včetně podrobné evidence finančních prostředků klienta v Peněžním deníku
 • agenda Sociální pohřeb, podrobné sledování průběhu případu včetně finančních nákladů
 • podpora správního řízení v agendách Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, Stanovení úhrad za stravu a péči
 • agenda Evidence vydaných a vrácených parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu sluchově postiženou, těžce tělesně postiženou nebo lékaře
 • využití evidovaných dat pro tisk dokumentů, speciálních přehledů a sestav

Výhody

 • pravidelná legislativní údržba
 • kontrola kompletnosti předkládaných podkladů k řízení
 • okamžitá kontrola stavu všech řízení
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • možnost provázání Peněžního deníku s ekonomickým systémem úřadu
 • možnost integrace se spisovou službou úřadu a DMS
 • možnost automatické kontroly dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně výpočtu data nabytí právní moci

 

Agendu Sociální služby je možné implementovat samostatně nebo v rámci celku Sociálních agend. Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a přizpůsobena jeho specifickému prostředí.