Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Sociálně - právní ochrana dětí

PROXIO SA umožňuje referentům obcí a krajských úřadů vést agendy v oblasti sociálně – právní ochrany dětí

Agenda centrální evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech, v rozsahu směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21.

 

Přehled hlavních funkcí

 • umožňuje vést plnohodnotnou (elektronickou) evidenci v rozsahu směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence o obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • evidence Žádostí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, Žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a Výchovná opatření (§ 13 zákon č. 359/1999 Sb.)
 • výstupní sestavy v rozsahu instrukce MPSV + dokumenty vyhodnocení situace dítěte, iPOD, přehledy a statistiky
 • automatický průvodce k vyhledání zletilých dětí; vyhledání neaktivních rejstříků (nečinnost po dobu 6 měsíců); vyhledání rejstříků k uzavření

Výhody

 • pravidelná legislativní údržba
 • automatické generování rejstříkových čísel
 • kontrola kompletnosti předkládaných podkladů k řízení
 • okamžitá kontrola stavu všech řízení
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • možnost provázání Peněžního deníku s ekonomickým systémem úřadu
 • možnost integrace se spisovou službou úřadu a DMS
 • možnost automatické kontroly dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně výpočtu data nabytí právní moci

 

Agendu Sociální – právní ochrana dětí je možné implementovat samostatně nebo v rámci celku Sociálních agend. Implementace je realizována po provedení analýzy technických a organizačních podmínek zákazníka a přizpůsobena jeho specifickému prostředí.