Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Silniční hospodářství

PROXIO SH podporuje činnosti obecních a krajských úřadů vykonávané v oblasti výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací vedených silničními správními úřady

Centrální evidence a podpora činností správních řízení vedených dle příslušných zákonů o pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích s přímou podporou zákona (správní řád).

 

Přehled hlavních funkcí

 • zaevidování případu na základě doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech
 • evidence speciálních údajů dle typu případu
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty
 • evidence (ne)doložených podkladů
 • evidence libovolných příloh k danému řízení

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení
 • pravidelná legislativní údržba
 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodaného řešení
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Silniční hospodářství slouží pro centrální evidenci správních řízení vedených ve věcech pozemních komunikací. Eviduje informace o účastnících, úkonech a o průběhu správních řízení.