Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Obecně prospěšné práce

PROXIO OPP eviduje obecně prospěšné práce, které jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem v České republice, tj. trestem nespojeným s odnětím svobody

Obsahuje řadu uživatelských nástrojů pro pořizování a sledování vývoje případů včetně katalogu prací pro evidenci jednotlivých poskytovatelů prací a druhů práce a výpisu nejdůležitějších údajů konkrétního odsouzeného.

 

Přehled hlavních funkcí

 • evidence jednotlivých poskytovatelů prací a druhů práce
 • načítání odpracovaných hodin a počtu pracovníků do katalogu
 • evidence a zobrazení výpisu nejdůležitějších údajů konkrétního odsouzeného o termínech a odpracovaných hodinách, o zahájení výkonu trestu OPP, průběhu výkonu trestu OPP a jeho ukončení
 • evidence období pro provedení prací, počet uložených hodin k odpracování a místo pro výkon trestu
 • evidence údajů o soudech a jejich rozhodnutí v souvislosti s odsouzeným
 • evidence průběhu výkonu trestu odsouzeného

Výhody

 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
 • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi
 • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Obecně prospěšné práce sleduje činnost odsouzených k veřejným pracím a vlastní aktivity k odčinění jeho trestného jednání.