Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Občanské průkazy a cestovní doklady

PROXIO OPCD je efektivním nástrojem správního řízení vedeného úřadem s rozšířenou působností

Centrální evidence správních řízení vedených dle příslušných zákonů např. pro: Vydání OP, Skončení platnosti OP a Skončení platnosti CD.

 

Přehled hlavních funkcí

  • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech
  • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace s možností hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty
  • evidence námitek, stanovisek a závazných stanovisek jednotlivých subjektů k danému řízení
  • evidence (ne)doložených podkladů, příp. evidence libovolných příloh k danému řízení
  • hlídání existence aktivní datové schránky, příp. doručovací adresy nahlášené na ohlašovně úřadu při odesílání dokumentů do spisové služby

Výhody

  • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
  • centralizovaná evidence objektů a subjektů eliminuje duplicity dat a umožňuje sdílet data o objektech a subjektech dalšími aplikacemi
  • rozhraní na MS Outlook usnadňuje plánování jednání
  • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení včetně vypočtení data nabytí právní moci usnadňuje práci uživatelům
  • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Občanské průkazy a cestovní doklady řeší průběh správního řízení, který vyplývá ze speciálních právních předpisů. K jednotlivým úkonům lze generovat dokumenty z připravených šablon.