Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Dopravní agendy

PROXIO DA podporuje práci obecních a krajských úřadů v oblasti dopravních a dopravně správních agend

Řešení pro agendy v působnosti obecních a krajských úřadů v oblastech: Drážní správní úřad, Stanice měření emisí, Technická způsobilost vozidel, STK, Autoškola, Taxislužba, Linková osobní doprava a Řidičská oprávnění.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence všech dopravních agend
 • zaevidování případu dle doručeného podnětu ze spisové služby nebo z moci úřední
 • evidence kompletních informací o účastnících řízení a dotčených orgánech
 • evidence speciálních údajů dle typu případu
 • evidence průběhu správního řízení formou jednotlivých úkonů dle konfigurace
 • hlídání zákonných lhůt plynoucích z jednotlivých úkonů včetně upozornění na uplynutí lhůty

Výhody

 • okamžitá kontrola všech řízení
 • automatická kontrola dodržení termínů a lhůt v řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • základní šablony dokumentů jako součást dodaného řešení
 • integrace se spisovou službou a DMS
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům
 • ověření dat subjektů a objektů v základních registrech
 • pravidelná legislativní údržba

 

Dopravní agendy je možné implementovat jako celek nebo pouze vybrané oblasti. Jsou zaměřeny na komplexní a centrální evidenci dopravních agend v působnosti daného úřadu. Díky šablonám, integracím a automatickým kontrolám pomáhá efektivně řešit práci úřadu v dané oblasti.