Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Cenová kontrola

Agenda Cenová kontrola vede všechny procesy a činnosti krajských a obecních úřadů vykonávané v oblasti cenové kontroly

Přehled o provedených cenových kontrolách a o jejich průběhu.

 

Přehled hlavních funkcí

 • centrální evidence provedených cenových kontrol
 • založení nového případu na základě podnětu k provedení cenové kontroly, která je zaevidovaná ve spisové službě nebo na základě vlastní kontrolní činnosti
 • evidence kompletních informací o subjektech
 • evidence speciálních údajů – oblasti kontroly, stav kontroly, popis výsledku kontroly
 • evidence průběhu případu formou jednotlivých úkonů

Výhody

 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řešení případu
 • základní šablony dokumentů jsou součástí dodávaného řešení
 • automatizovaná kontrola dodržení termínů a lhůt v průběhu řízení, včetně vypočtení data nabytí právní moci
 • ověření dat subjektů v základních registrech
 • integrace se spisovou službou
 • centralizované řízení přístupových práv k aplikaci i k návazným evidencím a registrům

 

Agenda Cenová kontrola poskytuje přehled o provedených cenových kontrolách a o procesním průběhu prováděných kontrol. Procesní postup při provádění cenových kontrol spočívá v evidenci jednoduchých úkonů, které vyplývají ze zákona o cenách a ze zákona o kontrole.