Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Certifikáty

POLIXIS – mobilní část I.

Inspekce IT/IS v rozsahu zákazníkem definované funkcionalitě a etalonu provedená dle schváleného metodického pokynu IO-F-CLIETA potvrzuje, že společnost MARBES CONSULTING s. r. o. se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň splňuje od 24. 2. 2017 kritéria inspekce pro produkt POLIXIS – mobilní část, verze 4-16.0 - Ověření funkcionality mobilní části POLIXIS pro práci strážníků v terénu, popsané v příručce Operační řízení událostí, kapitole Operační řízení z terénu.

POLIXIS – mobilní část II.

Inspekce IT/IS v rozsahu zákazníkem definované funkcionalitě a etalonu provedená dle schváleného metodického pokynu IO-F-CLIETA potvrzuje, že společnost MARBES CONSULTING s. r. o. se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň splňuje od 28. 2. 2017 kritéria inspekce pro produkt POLIXIS – mobilní část, verze 4-16.0 - Ověření shody technických a organizačních opatření stanovených výrobcem pro mobilní platformu POLIXIS s požadavky zákona č. 101/2000 Sb.,§ 13.

ČSN ISO/IEC 12119 proxio EOS

Jako jediní v České republice vlastníme certifikovaný produkt pro využití řešení Kompetenčního centra proxio EOS (Evidence organizační struktury). Certifikát (č.ATS 20100401) dle shody s normou ČSN ISO/IEC 12119 v rozsahu kapitoly 3 tohoto produktu udělil dne 9.4.2010 ATS Relsie certifikační orgán certifikující výrobky akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem V3143 s hodnocením splňuje.

Akreditovaný vzdělávací institut veřejné správy

Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, podle ustanovení § 30, odst. 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, byla udělena společnosti MARBES CONSULTING s.r.o. akreditace vzdělávací instituce pod č. AK/I-5/2011. Tímto rozhodnutím se naše společnost stává akreditovanou vzdělávací institucí veřejné správy.

AIVD

Dne 19.1. 2011 se společnost Marbes consulting stala řádným členem největší profesní asociace AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje oblasti vzdělávání.

Microsoft Partner Silver Enterprise Resource Planning

Společnost Microsoft potvrzuje, že společnost MARBES CONSULTING s.r.o. se sídlem Brojova 16, 326 00 Plzeň je ke dni 4.4.2012 držitelem partnerství Microsoft Partner Silver Enterprise Resource Planning.