Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Rozpočet

Agenda Rozpočet shromažďuje vždy přesné, podrobné, srozumitelné, správné a aktuální informace o stavu rozpočtu organizace

Silný a praxí ověřený nástroj pro úspěšné plánování a řízení finančních prostředků.

 

Přehled hlavních funkcí

 • tvorba a správa rozpočtu organizace
 • příprava libovolného počtu pracovních verzí rozpočtu konkrétního roku
 • evidence pro veškeré rozpočtové akce organizace (historické, probíhající i plánované)
 • modelování rozpočtů
 • kopírování libovolné části mezi jednotlivými verzemi rozpočtu
 • základní kontrola vazeb rozpočtové skladby
 • podpora sběru a schvalování požadavků na změny rozpočtu
 • tvorba veškerých legislativou požadovaných výkazů (včetně zašifrování a odeslání do CSUIS)

Výhody

 • komplexní pokrytí problematiky sestavení a správy rozpočtu organizace
 • variabilita přehledů, sestav a exportů
 • aktualizované číselníky atributů rozpočtové skladby
 • řízený průběh schvalování rozpočtových změn (včetně konfigurovatelných limitů)
 • oboustranná komunikace s ekonomickým systémem organizace
 • propracovaný systém uživatelských oprávnění
 • kompletní informace o stavu rozpočtu a jeho skutečném i předpokládaném čerpání/plnění
 • možnost sestavení rozpočtu na základě rozpouštění peněz (shora) nebo na základě plánovaných investičních akcí a běžných nákladů

 

Agenda Rozpočet komfortně pokrývá problematiku sestavování, správy a modelování rozpočtu organizace včetně definování schvalovacích procesů. Díky unikátní struktuře rozpočtových akcí je rozpočet srozumitelný i uživatelům, kteří se neorientují v rozpočtové skladbě.