Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Rozklikávací rozpočet

PROXIO RZP VIEW přináší publikaci stavu rozpočtu srozumitelnou formou pro občany

Grafické zobrazení základních částí rozpočtu města (příjmy, výdaje, plán a skutečnost). Jasné, přehledné a pochopitelné pro laickou veřejnost.

 

Přehled hlavních funkcí

 • plně webová aplikace
 • zobrazení aktuálních dat o stavu a čerpání rozpočtu
 • grafické znázornění vývoje rozpočtu a skutečnosti
 • grafické zobrazení dat z vybrané části rozpočtu (příjmy, výdaje,…)
 • interaktivní grafická prezentace rozpočtu pro vedení města
 • zobrazení statistik rozpočtových akcí
 • interaktivní strom rozpočtových akcí
 • možnost interpretace dat v různé struktuře a míře detailu

Výhody

 • informace o rozpočtu jasnou a srozumitelnou formou
 • interaktivní strom rozpočtových akcí zobrazuje věcné vymezení částí rozpočtu
 • meziroční i měsíční porovnání stavu rozpočtu a čerpání
 • zobrazení dat dle zvoleného období
 • fulltextové vyhledávání
 • export dat ve formátu PDF a XLS
 • operativní přístup k informacím pomocí mobilních telefonů a tabletů
 • nezávislost na účetním systému

 

Aplikace Rozklikávací rozpočet graficky zobrazuje vybrané části rozpočtu (např. příjmy, výdaje, financování…). Zobrazuje aktuální stav rozpočtu a jeho porovnání s rozpočtem schváleným, aktuální stav skutečného čerpání/plnění rozpočtu a jeho porovnání s aktuálním upraveným rozpočtem, včetně meziročních srovnání.

 

Souhrnné informace o rozpočtu

Funkce, která graficky zobrazuje vybrané základní části rozpočtu (např. příjmy, výdaje, financování…)

Plán  - Zobrazení aktuálního stavu rozpočtu a jeho porovnání s rozpočtem schváleným.

Skutečnost  - Zobrazení aktuálního stavu skutečného čerpání/plnění rozpočtu a jeho porovnání s aktuálním upraveným rozpočtem.

Grafické znázornění vývoje rozpočtu a skutečnosti

Funkce, která znázorňuje, vývoj upraveného rozpočtu a jeho srovnání se skutečností (plnění/čerpání) rozpočtu v průběhu roku.

Interaktivní strom rozpočtových akcí

Prezentace rozpočtu ve formě interaktivního stromu, včetně detailních informací o akcích rozpočtu (přičemž akce rozpočtu představuje věcné vymezení dílčí části rozpočtu ). Na výběr je obdobně jako u souhrnu rozpočtu možnost zobrazení plánu (srovnání aktuálního rozpočtu s rozpočtem schváleným) a skutečnosti (srovnání aktuálního stavu čerpání/plnění rozpočtu s rozpočtem upraveným). Pro rozpočtovou akci je graficky znázorněn rozpad na podřízené akce, průběh čerpání/plnění akce v rámci roku a meziroční srovnání čerpání/plnění akce, volitelně pak detaily rozpočtové skladby, či podrobný popis akce.

Statistiky a další funkce

Seznam akcí rozpočtu s nejvyšší částkou (rozděleno na stranu příjmu a výdajů). Zobrazení je opět možné jak pro aktuálně rozpočtovanou částku akce, tak pro skutečně vyčerpané/přijaté prostředky.