Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Ekonomický systém

PROXIO ERP slouží k efektivnímu řízení finančních procesů rozpočtových organizací státní správy a samosprávy, ale i společnostem z komerční sféry

Řešení pro oblast účetnictví, banky, pokladny, knihy přijatých a odeslaných faktur, majetku a skladové evidence.

 

Přehled hlavních funkcí

 • finanční účetnictví (hlavní kniha, dimenze - analytické členění účtů, pokladna, banka, sestavy, účetní schémata a analýzy dle dimenzí)
 • prodej a pohledávky (odběratelé, prodejní faktury vč. zálohových a transakcí zadávaných v systému AGENDIO, prodejní dobropisy, odběratelské saldokonto)
 • nákup a závazky (dodavatelé, nákupní faktury vč. zálohových, nákupní dobropisy, dodavatelské saldokonto)
 • zásoby (sklady, skladové položky, příjem, výdej a převod, inventury)
 • majetek (karty majetku, účetní a daňové odpisy, pohyby majetku)
 • rozpočet a výkaznictví

Výhody

 • otevřený, široce parametrizovatelný, flexibilní ERP systém (platforma Microsoft Dynamics NAV)
 • plná lokalizace do českého prostředí
 • jednoduchá práce s aplikací
 • variantní modelování rozpočtů i pro víceletá období
 • výkaznictví vytváří nejen povinné výkazy pro Ministerstvo financí ČR, ale i interní výkazy
 • zobrazení účetní uzávěrky a sestavy kontrolních vazeb rozpočtu včetně komunikace s CSUIS (Centrální systém účetních informací státu)
 • široké možnosti přizpůsobení zákazníkovi
 • bezpečná investice do IS

 

Aplikace PROXIO ERP je tvořena implementací ekonomického systému doplněného o moduly Majetek a Rozpočet & Výkaznictví. Řízení přístupových práv je realizováno prostřednictvím komponenty PROXIO EOS.