Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Konalo se

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně strávený čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Ve čtvrtek 27. 2. se na SPŠE Plzeň konala akce IT Thursdays. Tentokrát i za účasti Marbesu s přednáškou Návrh uživatelských rozhraní zblízka. Náš vedoucí designer přiblížil studentům jakým způsobem vznikají grafické návrhy aplikací. Studenti se mohli na vlastní oči přesvědčit, že designér musí být nejen umělecky nadaný, ale také že musí být z části psycholog, diplomat i programátor. Naše účast na této přednášce označuje další bod v naší dlouhodobé a spolupráci se SPŠE Plzeň.

 

 

Zástupci obchodního týmu naší společnosti se zúčastnili workshopu ZA DIGITÁLNÍ ČESKO pořádaného společností info.com. Digitální Česko a eCLOUD byly hlavními tématy semináře, který se uskutečnil ve spolupráci s Krajem Vysočina dne 11. února v Jihlavě.

Již po sedmé jsme pro Vás uspořádali Odborné dny na téma Přestupky. Dvoudenní odborný seminář je zaměřen na legislativní i praktickou část práce uživatelů řešení Přestupků v PROXIO. Stěžejní část programu tvoří praktické ukázky a doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou. Hlavním tématem letošního ročníku byly zejména pracovní postupy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dalších souvisejících právních předpisů a jejich aplikace do řešení PROXIO.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na dalších Odborných dnech na shledanou! 

Ve dnech 13. - 15. října byli zástupci naší společnosti přítomni na XXXVIII. členské schůzi a podzimním celostátním odborném semináři STMOÚ ČR ve Frymburku. Marbes consulting se semináře zúčastnil v pozici odborného partnera a vy jste tak mohli vyslechnout prezentaci na téma Portál očana (povinnosti, trendy, příležitosti).

Děkujeme za setkání a těšíme se brzy na shledanou!

Marbes consulting se jako Partner zúčastnil pravidelné podzimní konference e-government 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, která se uskutečnila ve dnech 3. - 4. září v Mikulově.

Více informací o konferenci naleznete zde.

Marbes consulting se jako Stříbrný partner zúčastnil dalšího ročníku konference Rok informatiky, který se konal ve dnech 5. až 7. června 2019 na zámku Slavkov u Brna. Toto tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy, se uskutečnilo ve spolupráci Jihomoravského kraje a města Slavkov u Brna. 

Díky všem, kteří se konference zúčastnili a těšíme se s vámi na shledanou na další společné akci.

Více o konferenci na stránkách Egovernmentu.

Tradiční členská schůze a jarní celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ), které se společnost Marbes consulting účastnil jako Partner, se v letošním roce uskutečnila ve dnech 2. – 4. června v Luhačovicích v prostorách Městského domu kultury Elektra.

Odborný program byl zaměřen na informace a aktuality z Ministerstva vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo o rekodifikaci veřejného stavebního práva. Ministerstvo práce a sociálních věcí seznámilo účastníky semináře se sociálně odpovědným veřejným zadáváním zakázek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se změnami v řízení a financování škol, zřizovaných městy a obcemi.

Všem, kteří se akce zúčastnili a měli možnost s námi osobně mluvit, touto cestou děkujeme a těšíme se na další milá setkání.

Společnost Marbes consulting se již tradičně zúčastnila konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla ve dnech 1. a 2. dubna 2019 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. 22. ročník této renomované mezinárodní konference byl věnován tématům jako jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, dále projektům jako Portál občana nebo čipový občanský průkaz, či úskalím v oblasti veřejného investování. Během dvoudenního programu proběhlo na 200 prezentací a diskusí, ve výstavní části se představilo přes sto dodavatelů technologií a služeb. Dvoudenní program byl tradičně doplněn visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

Po oba dny Vám byl u nás na stánku k dispozici obchodní tým, připravený odpovídat na Vaše otázky.

Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se brzy na viděnou.

 

Více o konferenci se dozvíte na stránkách ISSS 2019.

Zástupci vývojového týmu společnosti Marbes consulting se zúčastnili 24. ročníku Veletrhu pracovních příležitostí, největšího veletrhu pracovních příležitostí zaměřeného na studenty a absolventy VŠ, který proběhl 27. března 2019 v kampusu Západočeské univerzity v areálu na Borech. V rámci veletrhu jste měli možnost navštívit náš stánek, podiskutovat s námi o výběru vhodného budoucího zaměstnání a zaměření pro Vaši budoucí kariéru, třeba i u nás v Marbes consulting. Mimo to jste si s námi také mohli zasoutěžit o dron (Drone n´Base) a další zajímavé ceny.

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme a těšíme se s Vámi na viděnou v Marbesu nebo na další akci.

Zástupci společnosti Marbes consulting se zúčastnili semináře Jak to vypadá? s podtitulem Malá inventura pořádaného společností info.com, který se věnoval tématům jako je Portál občana, digitalizace měst, apod. Hlavními diskutujícími byli zástupci MV ČR, dále ICT Unie, SZR a další.