Czech English

Služby

Našim klientům nabízíme široké spektrum služeb od vzdělávacích programů, poradenství, analytických služeb (úvodní analýza situace zákazníka, koncepce řešení, studie proveditelnosti), přes samotný vývoj a implementaci informačních systémů, až po dlouhodobou poimplementační podporu nasazeného řešení a HelpLine.

Máme mimořádně zkušený tým programátorů a konzultantů, kteří důsledně využívají moderních metodologií při vedení obchodních případů a projektů. Naše trvalé využívání nejmodernějších technologií při vývoji vlastních aplikací nám umožňuje dodávat nadstandardní řešení vysoké kvality. Velkou výhodou je možnost pro Vás „ušít“ řešení přesně na míru.

Systémová integrace

Na českém trhu působí MARBES CONSULTING s.r.o. především jako systémový integrátor. Pojem „systémová integrace“ vnímáme jako soubor činností při návrhu, implementaci a optimalizaci řešení, které přesahují rámec dílčích aplikací a softwarových produktů. Kvalitní služby systémové integrace přináší efekt ve snížení provozních nákladů a ochranu vynaložených investic.

Procesní analýzy a studie proveditelnosti

Úspěšně provedenému implementačnímu projektu předchází důsledná procesní analýza a studie proveditelnosti. Na základě monitorovaných a popsaných procesů na Vašem úřadě nebo ve Vaší společnosti zpracujeme studii proveditelnosti, která je klíčem k úspěšnému nasazení nového informačního systému. Těmito kroky předcházíte jakýmkoli potížím v implementační fázi IS.

Implementace systému

V průběhu implementace zpracujeme prováděcí projekt, provedeme instalaci aplikací, zaškolení pracovníků a správců systému, úpravy a nastavení aplikací včetně integračních vazeb a import dat z jiných systémů zákazníka.

Poimplementační podpora

Podpora neodmyslitelně navazuje na standardní implementační projekt. Poskytuje se zpravidla na základě podepsané údržbové smlouvy a začíná po spuštění informačního systému do produktivního prostředí. Součástí této služby je Maintenance (poskytování upgrade, update a legislativní servis), HelpLine (komunikační linka), Řešení reklamací i nereklamačních požadavků s garancí termínů a Poimplementační podpora (pravidelná profylaxe, implementace nových verzí produktu, poskytování konzultací, školení, metodická podpora apod.). Záleží jen na Vás, co si vyberete.

Úpravy a vývoj software na zakázku

Pokud jsou Vaše požadavky na informační systém tak specifické, že na trhu nemůžete nalézt vhodné produkty, nebo není využití standardního software efektivní, nezoufejte si! Máme velmi zkušený tým analytiků, konzultantů a programátorů, kteří Vaše požadavky promění v software, který Vám bude „padnout“ tak, jak jste si dosud jen představovali. To vše s patřičnou zárukou na implementaci a jeho následnou podporou.

Outsourcing

Nemáte ve Vašem úřadu či společnosti dostatek kvalitních IT odborníků nebo chcete snížit náklady na provoz IT? Pak není nic jednoduššího než svěřit tuto problematiku naší společnosti. Toto obchodní rozhodnutí u Vás povede ke snížení nákladů a starostí, a Vy se tak budete moci soustředit pouze na hlavní činnosti Vašeho úřadu či firmy.

Hosting

Jste-li v situaci, že nemáte dostačující technologickou základnu pro Váš informační systém nebo pro systém Vašich příspěvkových a zřizovaných organizací či dceřiných společností, nabízíme Vám hostování informačního systému z našeho technologického centra nebo lze případně po vzájemné dohodě využít technologických center krajů České republiky.

Financování IT projektů

Nabízíme zajištění profinancování projektů ať už jen po stránce rozložení plateb, či formou pronájmu řešení. MARBES CONSULTING s.r.o. má i bohaté zkušenosti se získáváním dotací pro naše klienty prostřednictvím strukturálních fondů evropské unie. Jestliže byste chtěli využít nabídky dotací z evropské unie, jsme připraveni se s Vámi o tyto zkušenosti podělit a pomoci Vám tak získat finanční podporu pro Vaše záměry v rozvoji oblasti informačních technologií.