Czech English

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

Charakteristika

  • Publikace stavu rozpočtu na webových stránkách organizace ve srozumitelné formě
  • Interaktivní grafická prezentace rozpočtu pro vedení organizace
  • Aktuální data o stavu rozpočtu organizace a jeho čerpání/plnění
  • Podpora chytrých mobilních telefonů a tabletů

Popis řešení

Souhrnné informace o rozpočtu

Funkce, která graficky zobrazuje vybrané základní části rozpočtu (např. příjmy, výdaje, financování…)

Plán  - Zobrazení aktuálního stavu rozpočtu a jeho porovnání s rozpočtem schváleným.

Skutečnost  - Zobrazení aktuálního stavu skutečného čerpání/plnění rozpočtu a jeho porovnání s aktuálním upraveným rozpočtem.

Grafické znázornění vývoje rozpočtu a skutečnosti

Funkce, která znázorňuje, vývoj upraveného rozpočtu a jeho srovnání se skutečností (plnění/čerpání) rozpočtu v průběhu roku.

Interaktivní strom rozpočtových akcí

Prezentace rozpočtu ve formě interaktivního stromu, včetně detailních informací o akcích rozpočtu (přičemž akce rozpočtu představuje věcné vymezení dílčí části rozpočtu ). Na výběr je obdobně jako u souhrnu rozpočtu možnost zobrazení plánu (srovnání aktuálního rozpočtu s rozpočtem schváleným) a skutečnosti (srovnání aktuálního stavu čerpání/plnění rozpočtu s rozpočtem upraveným). Pro rozpočtovou akci je graficky znázorněn rozpad na podřízené akce, průběh čerpání/plnění akce v rámci roku a meziroční srovnání čerpání/plnění akce, volitelně pak detaily rozpočtové skladby, či podrobný popis akce.

Statistiky a další funkce

Seznam akcí rozpočtu s nejvyšší částkou (rozděleno na stranu příjmu a výdajů). Zobrazení je opět možné jak pro aktuálně rozpočtovanou částku akce, tak pro skutečně vyčerpané/přijaté prostředky.

Dále pak modul umožňuje změnu období (roku), pro který jsou data zobrazeny, podporuje fulltextové vyhledávání a exporty dat ve formátu PDF a XLS.

K dispozici je otevřené rozhraní pro import dat z ekonomického systému.