Czech English

Odvětví

MARBES CONSULTING s.r.o. se svými řešeními, produkty a službami orientuje nejen na státní správu a samosprávu, ale také na komerční subjekty. Pro každou tuto oblast nabízíme takové portfolio řešení, produktů a služeb, které nejlépe vystihuje jejich pracovní zaměření. Jedná se konkrétně o řešení pro statutární města, obce s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstva a komerční subjekty, které se zabývají především obchodní činností.

Veřejná správa

Města

Pro magistrátní města a obce s rozšířenou působností nabízíme kompletní řešení informačního systému včetně jejich zřizovaných organizací. Toto řešení obsahuje jednotnou datovou základnu se snadným napojením na informační systém základních registrů (ISZR), kompetenční centrum se správou identit, souhrnné řešení správního řízení pokrývající všechny speciální řízení dle platné legislativy, správu a evidenci majetku, centrální evidenci smluv a objednávek, příjmové agendy a ekonomický systém včetně řízení rozpočtu města s nadstavbou v podobě manažerského informačního systému.

Krajské úřady

Pro krajské úřady nabízíme ucelené řešení informačního systému včetně jejich příspěvkových organizací. Toto řešení obsahuje jednotnou datovou základnu se snadným napojením na informační systém základních registrů (ISZR), kompetenční centrum se správou identit, souhrnné řešení správního řízení pokrývající všechny speciální řízení dle platné legislativy včetně odvolacího řízení, správu a evidenci majetku, centrální evidenci smluv a objednávek, příjmové agendy a ekonomický systém včetně řízení rozpočtu města s nadstavbou v podobě manažerského informačního systému.

Ministerstva

Pro státní správu nabízíme z našeho portfolia řešení, produktů a služeb např. helpdeskový systém, evidenční systém KEVIS a informační systém pro správu a evidenci majetku na platformě PROXIO, který je postaven na implementaci evidence objektů, evidenci subjektů a systému Agendio. Mezi nejvýznamnější projekty realizované naší firmou pro ministerstvo vnitra byl projekt ePUSA, který se v současné době integruje do Seznamu OVM.

Komerční subjekty

Komerčním subjektům nabízíme především standardní ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV společnosti Microsoft Corporation. Jako autorizovaní partneři nabízíme implementaci a následný support tohoto ERP systému. Tento systém také obohacujeme dle přání zákazníka o naše další produkty či specifická zákaznická řešení. Tento rozvoj systému se týká především oblasti projektového řízení, evidence smluv a objednávek, helpdeskového systému nebo evidenčního systému KEVIS. Záleží pouze na Vás a na Vašich požadavcích, které budete chtít zohlednit při zavedení nové informačního systému.