Czech English

POLIXIS

Informační systém městské policie

POLIXIS je procesně orientované řešení pokrývající všechny klíčové procesy městské policie - od výkonu služby strážníků v terénu s podporou mobilních komunikačních jednotek, přes operační řízení až po řešení přestupků, odtahů vraků a dalších evidencí.
Ve zpracovávaných procesech je podpořen vstup z technických dohledových a sledovacích zařízení (kamerové systémy, měřiče rychlosti, detektory jízdy na červenou).
Řešení POLIXIS předpokládá vazbu na informační systém úřadu, jejímž cílem je předávání informací pro správní řízení v oblasti přestupků a pro vymáhání pohledávek.
Komunikace s občany je podpořena prostřednictvím internetového portálu nabízejícím vybrané služby.

Charakteristika

Řešení POLIXIS je určeno všem městským policiím v České republice bez rozdílu velikosti či územní působnosti, požadujícím výrazné zvýšení efektivity řízení klíčových procesů, rychlosti správy a úrovně služeb, s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu.

Řešení POLIXIS pokrývá tyto základní oblasti procesů:

 • Operativní řízení
 • Řešení krizových situací
 • Monitorování strážníků
 • Řešení přestupků
 • Řešení odtahů
 • Řešení vraků
 • Zpracování vnitřních procesů
 • Vymáhání pohledávek za pokuty

Přehled hlavních funkcí

 • Plánování směn a hlídek strážníků, přidělování pracovních zdrojů (radiostanice, vozidla, …)
 • Distribuce událostí strážníkům k řešení včetně podpory mobilního sběru dat
 • Evidence výkazů činností strážníků 
 • Mobilní řešení, mobilní sběr dat pro podporu strážníků v terénu (distribuce událostí, evidence přestupků, odtahů, výkaz činností, …)
 • Vstup přestupků z úsekových měřičů rychlosti, detektorů jízdy na červenou
 • Vazba na systémy registrů státní správy a samosprávy (registr vozidel, pohřešovaných osob,…)
 • Podpora hromadných procesů v agendě přestupků – předvolání, lustrací, oznamování přestupků příslušné obci s rozšířenou působností, předání pohledávek do vymáhání
 • Proces vymáhání pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Export dat do správního řízení
 • Export dat pro manažerské informační systémy 
 • Podpora tvorby návrhů na nařízení exekuce, předávání podkladů exekutorům
 • Provozní evidence (odtahů vozidel, jízdních kol, odchycených zvířat…) 
 • Řešení vraků - evidence hlášení, ohledání včetně fotodokumentace, výzvy k odstranění vraku s podporou zveřejnění na úřední desce
 • Personální evidence (odborné způsobilosti, termíny přezkoušení, lékařské prohlídky,…)
 • Evidence smluv, objednávek, veřejných zakázek, soudních sporů
 • Evidence osob s vazbou na centrální registry
 • Seznamy provozoven, plánování kontrol a evidence protokolů
 • Evidence majetku, výstroje a výzbroje

Schéma řešení POLIXIS

Výhody a přínosy řešení

 • Monitoring a plánování hlídek i strážníků
 • Okamžitá informační podpora strážníků v terénu
 • Ověření informací proti referenčním údajům v Základních registrech
 • Aktuální a přesné informace z terénu v reálném čase
 • Zobrazení událostí v mapových podkladech
 • Integrace do informačního systému úřadu (spisová služba, ekonomický systém, evidence pohledávek, agenda správních řízení, personální systém)
 • Hromadné zpracování dokumentů, šablonový systém
 • Automatické oznámení blokového řízení
 • Automatické založení informace o odtahu do portálu PČR
 • Efektivní zpracování přestupků zachycených technickými prostředky
 • Přenos dat o přestupku při jeho oznámení do správního řízení
 • Přenos neuhrazených pohledávek k dalšímu vymáhání
 • Vstup ověřených informací do procesů úřadu (správní řízení, vymáhání)
 • Průběžná dostupnost informací o činnosti městské/obecní policie
 • Online portál pro zjištění odtahu vozidla
 • Možnost objednání či změna termínu pro podání vysvětlení