Czech English

Reference

Během naší dlouholeté působnosti na českém trhu jsme úspěšně realizovali nebo se spolupodíleli na mnohých projektech v oblastech veřejné správy a samosprávy a podnikatelské sféře. Níže uvádíme naše spokojené zákazníky ze zmiňovaných oblastí a přidáváme k nahlédnutí několik našich referenčních projektů. Pokud chcete patřit také mezi naše opečovávané a hýčkané klienty, pak jste našli tu správnou společnost – MARBES CONSULTING s.r.o., kontaktujte nás!

Města

 • Statutární město České Budějovice
 • Statutární město Hradec Králové
 • Statutární město Chomutov
 • Statutární město Karlovy Vary
 • Statutární město Kladno
 • Statutární město Liberec Případová studie
 • Statutární město Mladá Boleslav
 • Statutární město Most
 • Statutární město Olomouc
 • Statutární město Pardubice
 • Statutární město Plzeň Případová studie
 • Statutární město Ústí nad Labem
 • Statutární město Zlín
 • Město Boskovice
 • Město Český Krumlov
 • Město Hlinsko
 • Město Hořice
 • Město Cheb
 • Město Jičín
 • Město Klášterec nad Ohří Případová studie
 • Město Lipník nad Bečvou
 • Město Lysá nad Labem
 • Město Mladá Boleslav
 • Město Neratovice
 • Město Nová Paka
 • Město Odry
 • Město Prostějov
 • Město Příbram Případová studie
 • Město Rosice
 • Město Sokolov
 • Město Uherské Hradiště
 • Město Uničov
 • Město Vlašim
 • Město Vodňany
 • Město Vyškov
 • Město Žatec
 • Město Žďár nad Sázavou

Praha

 • Hlavní město Praha Případová studie
 • Městská část Praha 1
 • Městská část Praha 3 Případová studie
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 6
 • Městská část Praha 8
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Městská část Praha 14
 • Městská část Praha 15
 • Městská část Praha 17
 • Městská část Praha 20
 • Městská část Praha 21

Krajské úřady

 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Krajský úřad Královehradeckého kraje
 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Krajský úřad Plzeňského kraje Případová studie
 • Krajský úřad Středočeského kraje
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Krajský úřad kraje Vysočina
 • Krajský úřad Zlínského kraje

Ministerstva

Komerční subjekty

Další

 • Národní ústav pro vzdělávání
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Státní fond životního prostředí

Řekli o nás...

Odstraňují se archaické způsoby evidence, pracovníci s programem PROXIO aktivně pracují a hodnotí jej kladně. Nyní se za aktivní spolupráce odborných konzultantů firmy Marbes consulting učíme ještě lépe využívat všechny možnosti, které program nabízí. S ohledem na vznik nových agend a vývoj stávajících předpokládáme jeho další uživatelský rozvoj.

Mgr. Robert Dikan

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Město Příbram

 

IS PROXIO v sobě integruje řadu agend a důležitých nástrojů mimo jiné také pro evidenci organizační struktury, přístup k základním registrům atd. V tom vidím hlavní přednost celého informačního systému PROXIO a důvod, proč jej doporučit dalším úřadům.

Ing. Jiří Fišer

vedoucí Odboru informatiky, Magistrát města Olomouce

 

Výstupem projektu Informační systém Komunálních odpadů  tak je implementovaný systém, který pokrývá požadavky Magistrátu města Plzně v souladu se zadávací dokumentací úřadu a specifikuje jeho přesné potřeby. Jako část komplexního řešení IS PROXIO je moderním fungujícím systémem odpovídajícím trendům veřejné správy a stávající legislativě.

Luděk Šantora

ředitel, Správa informačních technologií města Plzně

 

Hlavním přínosem nové aplikace AUTOPROVOZ je možnost tvořit si vlastní přehledové sestavy a výstupy, dále jednoduché ovládání a moderní vzhled. Nově implementovaný systém nám slouží jako plnohodnotná náhrada původního systému INFOS2001 a výrazně zjednodušuje práci koncovým uživatelům.

Ing. Pavel Šmíd

vedoucí projektu, Generální ředitelství cel

 

Naším cílem a požadavkem byl jednotný informační systém, procesně orientovaný, plně integrovaný, technologicky moderní a podporující platnou legislativu. Tomuto zadání nejlépe vyhovělo řešení PROXIO, které naplnilo mandatorní požadavky, potřebnou funkcionalitu i další kritéria…

RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.

náměstek primátora, Magistrát města Olomouc

 

Analýza těchto pilířů fungování přinesla definici požadavků na budoucí informační systém, který byl podroben poměrně přísné veřejné soutěži. V silné konkurenci zvítězil informační systém PROXIO, který nabídl nejlepší poměr funkcionalit, integrací a v neposlední řadě také ceny.

Ing. Martin Holeček

vedoucí oddělení informatiky, Magistrát města Hradec Králové

 

PROXIO přinesl do mnoha oblastí naší práce skutečný systém, umožnil daleko pružnější práci s rozpočtem, zpřehlednil toky financí, umožnil snazší přístup k informacím například díky elektronické evidenci smluv a rovněž lepší kontrolu. Systém PROXIO splnil veškerá vstupní očekávání.

Mgr. Lenka Antolová

tajemnice, Město Klášterec nad Ohří

 

Přechod na systém PROXIO pro nás byl výhodný jednak ekonomicky, protože licence nám poskytl Magistrát hlavního města Prahy, a jednak technologicky, neboť se jedná o modulární, konfigurovatelný systém spravovaný z jednoho místa jedním poskytovatelem služeb.

Ing. Miroslav Pavliš

vedoucí Odboru informatiky, ÚMČ Praha 1

 

V současné době je stav stabilizovaný a velkou výhodou Marbes consulting je, že za dobu spolupráce již zná procesy, požadavky a přání Plzeňského kraje. To v určitých oblastech dělá z Marbes consulting nejen implementátora softwaru, ale také partnera, se kterým je možné diskutovat o nových směrech vývoje a požadavků. Obzvláště chci vyzdvihnout oblast ekonomiky, která poslední dobou zažívá značné změny nejen v legislativě.

Ivo Grüner

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky,

Krajský úřad Plzeňského kraje

 

…řešení PROXIO se zatím dokázalo s těmito změnami a komplikacemi vypořádat a díky podpoře ze strany dodavatele funguje jak napojení na ISZR, tak jeho správa.

Jan Truhlář

správa aplikací, Krajský úřad Středočeského kraje

 

Komplexní řešení evidence majetku na úřadě bylo rozhodně náročným procesem, který vyžadoval důkladnou analýzu a sofistikovaný přístup ze strany zhotovitele i objednatele. Projekt Evidence hmotného majetku navázal na předchozí velmi dobrou spolupráci se společností Marbes při realizaci jiných projektů, např. v oblasti evidence smluv a jejich publikování na městský web, evidence objednávek, propojení na Informační systém základních registrů apod. Mezi největší přínosy patří sjednocení evidence majetku města a posílení vzájemné integrace jednotlivých informačních systémů v rámci IT infrastruktury úřadu. Celkově projekt hodnotíme kladně.

Ing. Václav Strouhal

Vedoucí oddělení rozvoje IS na odboru informačních a komunikačních technologií,

Magistrát města České Budějovice

 

Poimplementační podpora ze strany společnosti Marbes je naprosto bez chyby a z pohledu oddělení IT probíhá zcela ojediněle.  Mé kolegy tato činnost nijak nezatěžuje a následná informovanost o proběhlých jednáních či implementacích je naprosto vyčerpávající. Spokojenost MČ Praha 14 vyplývá z bezproblémové funkcionality a okamžité podpory pracovníků Marbes Consulting. Proto při dotazu ostatních městských částí či jiných měst doporučujeme produkt PROXIO/AGENDIO jako naprosto profesionální systém. Zároveň s pracovníky společnosti Marbes neustále diskutujeme nad možnostmi rozšíření funkcionalit systému.

Josef Listík

vedoucí oddělení IT, ÚMČ Praha 14

 

Volební agenda, kterou nám společnost Marbes dodává, doznává z mého pohledu největších změn, a to i za naší účasti v roli iniciační a následně konzultační. Tuto aplikaci lze hodnotit jako přínosnou pro realizaci procesu organizačně technického zajištění voleb. Systém lze doporučit dalším úřadům a asi při tom příliš nezáleží na jejich velikosti.

Bc. Roman Matoušek

vedoucí odboru správních činností, Magistrát města Plzně

 

Je nutné zapomenout na zažité postupy, přesně definovat rozsah činností každého uživatele včetně agendových vazeb na ostatní uživatele a prokázat trpělivost pro doladění celého systému. Následná fáze umožnila uživatelům zmapovat rozsah možností konkrétní agendy a iniciativně ji dotvářet. Profesionálně zvládnutý přístup firmy Marbes dovedl krok po kroku, s ohledem na specifika každého uživatele, implementovat multiagendový systém, jehož konečná podoba se neustále vyvíjí, inovuje a nabízí připojení dalších agend.

Bc. Pavlína Bláhová

vedoucí odboru vnitřní správy, Město Klášterec nad Ohří

 

EOS nám umožnil bezproblémovou a prakticky bezobslužnou integraci Vzdělávacího portálu do informačního systému úřadu. V tomto ohledu splnila naše očekávání. Její předností je otevřené rozhraní, které umožňuje napojit a řídit další aplikace. Velkou výhodou je už zmíněná obecná vazba do ActiveDirectory včetně možnosti řídit EOSem zařazení uživatelů do skupin podle úrovně přístupových práv. Ano, aplikaci EOS mohu s čistým svědomím doporučit.

Ing. Pavel Bém

odbor vnitřních věcí - správa počítačové sítě, Město Žatec

 

Ještě nás čeká hodně práce, než se všechny aplikace a systémy zahrnuté v projektu perfektně vyladí a uživatelé se s nimi sžijí. Nicméně spolupráce se společností Marbes při úpravách a nastaveních EOS funguje dobře a věřím, že výsledné řešení bude přínosem jak pro občany, tak pro pracovníky a manažery úřadu.

Ing. Pavel Rous

vedoucí odboru výpočetní techniky a informatiky, Magistrát města Kladna

 

Od 1. září tohoto roku bude svoz odpadu občanů Plzně zajišťovat městská společnost Čistá Plzeň a podané formuláře budou datově vytěžované řešením společnosti Marbes consulting. V rámci této agendy se uživatel bude moci přihlásit k odvozu odpadů, určit si velikost nádoby, četnost svozů. Vzhledem k tomu, že se očekává registrace přibližně dvaceti tisíc plátců poplatku za odpad, předpokládáme významnou časovou úsporu pro referenty zpracovávající podané formuláře.

Ing. Jan Hošťálek

projektový manažer, Správa informačních technologií města Plzně

 

Aplikaci Anonymizace dokumentů mohu doporučit i jako samostatné řešení pro jednoduchý způsob, jak řešit problematiku anonymizace osobních údajů a dalších utajovaných skutečností ve veřejně dostupných dokumentech. Ale teprve plně integrované řešení s AGENDIO a případně dalšími produkty v rámci PROXIO přináší koncovým uživatelům plný komfort.

Tomáš Hilmar

vedoucí odboru informatiky, ÚMČ Praha 3

 

Řešení bylo vytvořeno přímo na míru potřebám podnikání v oboru kopírovacích služeb. Výsledkem je stabilní systém, který integruje ekonomické moduly s přímým prodejem služeb a zboží při zohlednění všech specifik oboru. Díky implementovanému řešení se zásadně zlepšila kvalita a rychlost námi poskytovaných služeb.

Jakub Frišman

ředitel pro IT a nákup, Copy General s.r.o.

 

…za vším stojí především tým kvalitních profesionálů. Část z nich je nositelem dlouholeté znalosti specifické problematiky týkající se uvedených tržních segmentů. Vhodně se doplňujeme například v projektech, kde Pontech realizuje dodávku HW vybavení a Marbes consulting dodávku specifického software…

Vladislav Vyhlídal

ředitel společnosti, Pontech s.r.o.

 

AutoCont působí majoritně v komerčním sektoru, jsou pro nás důležité znalosti firmy Marbes z oblasti samospráv, na které se specializuje a jejichž problematiku dobře zná. Společnost Marbes consulting ke naším významným partnerem v dodávkách řešení pro vnitřní integraci úřadu obce s rozšířenou působností…

Vladimír Dvořák

ředitel divize Podnikové aplikace a služby, AutoCont CZ a.s.

 

Jde především o velké množství ucelených informací, které máme k dispozici. Líbí se nám možnost vlastních sestav dle požadavků vedení a možnost exportů a importů v provázanosti s našimi dalšími systémy ...

Pavel Kožnárek

IT manager, MAKOVEC a.s.

 

Společnost Marbes consulting se získáním kompetence Silver Enterprice Resoucre Planning prokázala svou odbornost a zkušenosti v oblasti implementace Microsoft Dynamics NAV. Děkujeme za aktivní spolupráci při tvorbě případových studií v oblasti veřejné správy a přejeme hodně úspěchů.

Katarína Luptáková

TPAM, Microsoft Česká republika

 

Případové studie

Microsoft Dynamic NAV a speciální aplikace Centrála ve společnosti Copy General CZ a PL (Copy General)

Městský úřad v Klášterci rychleji s úsporami a se zárukou spolehlivosti (Město Klášterec nad Ohří)

PROXIO na Krajském úřadě Plzeňského kraje (Krajský úřad Plzeňského kraje)

Liberec podporuje své veřejné služby systémem PROXIO s ekonomickým jádrem SAP (Statutární město Liberec)

Informační systém pro správu a evidenci majetku (Ministerstvo financí ČR)

PROXIO - SEM plní úlohu komplexní podpory uživatelů při řešení agend nakládání s majetkem MHMP (Hlavní město Praha)

Město Plzeň sjednotilo agendy pod jednu datovou základnu (Statutární město Plzeň)

Městská část Praha 3 používá plně integrovaný informační systém PROXIO (Městská část Praha 3)

PROXIO poskytuje městskému úřadu Příbram komfortní nástroje pro každodenní efektivní činnost (Město Příbram)