Czech English
LOADING
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.Fotka_pro_MC_webgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.rozklikavaci_rozpocetgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.ZRgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.90528517gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MS_Partner_Silver_ERP_400x300gk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MPgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.DPLgk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.55321610gk-is-31.jpg

 • Identitní systém
 • Rozklikávací rozpočet
 • PROXIO XR
 • PROXIO
 • Microsoft Dynamics NAV
 • POLIXIS
 • DPL
 • HelpDesk

Identitní systém

Řešení PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému včetně autentizace a autorizace. Spravuje informace o identitách, o agendových a činnostních rolích a udržuje data organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků.

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

PROXIO XR

Řešení PROXIO XR je koncipováno jako centrální místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé komponenty (aplikace, systémy) informačního systému OVM se základními registry.

PROXIO

Unikátní řešení informačního systému veřejné správy. Funkcionalita proxio je řešena prostřednictvím specializovaných modulů, které lze vhodně seskupit pro řešení všech potřeb klienta. Proxio znamená ucelený přístup a koncepční rozvoj ISVS.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft® Dynamics NAV zajišťuje efektivní způsob modernizace a zvýšení produktivity vašeho úřadu nebo společnosti. Microsoft Dynamics NAV je plně integrovaným řešením ekonomického systému pro podporu vaší organizaci.

POLIXIS

Řešení POLIXIS představuje komplexní informační systém pro efektivní řízení klíčových procesů a zvýšení úrovně služeb městské policie s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu včetně vazby na informační systém daného úřadu.

DPL

Deník PipeLine je informační systém určený pro společnosti, které chtějí aktivně a efektivně řídit své lidské zdroje a finance. Svými funkcemi dokáže plně vyhovět potřebám managementu společnosti, který chce mít přehled nad svými zaměstnanci.

HelpDesk

Systém HelpDesk je nástrojem pro vnitřní správu organizace. Umožňuje rychlou a efektivní reakci na uživatelské žádosti. Slouží pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů nebo schvalovacích požadavků.

KEVIS

Ve svém každodenním provozu se úřady a instituce veřejné správy ČR setkávají s potřebou sjednotit způsob vedení a zpracování velkého množství drobných evidenčních agend. Univerzální evidenční informační systém „KEVIS“ je platforma speciálně vyvinutá pro tuto oblast činnosti úřadů a institucí.

Charakteristika

Informační systém KEVIS je primárně určen městům, obcím a krajským úřadům, úspěšně jej však mohou využít i jiné subjekty veřejné správy, komerční subjekty, rozpočtové a neziskové organizace.

KEVIS poskytuje efektivní platformu pro rychlé vytváření, správu a distribuci sdílených evidenčních agend (např. kancelářské potřeby, nábytek, výpočetní technika) svázaných s jednotlivými pracovníky dané instituce. Systém je také vhodným nástrojem pro evidence sdílené více organizacemi, např. krajského úřadu a obcí v jeho působnosti.

Evidenční agendy jsou přístupné přes internet nebo intranet, tj. prostřednictvím běžného webového prohlížeče, a to v režimech prohlížení nebo k editaci podle úrovně přidělených uživatelských oprávnění.

Přehled hlavních funkcí

KEVIS umožňuje zakládat, upravovat, vyřazovat a prohlížet evidence. Každá evidence může obsahovat jednu nebo více tabulek, které mohou být mezi sebou propojeny relační vazbou.

Uživateli jsou k dispozici pomůcky pro práci se záznamy jako např. hromadné změny záznamů a vyhledávání podle volitelných kritérií (filtrů). Systém dále umožňuje exportovat záznamy do formátů XLS, XML, RTF, DBF, či je naimportovat z jiných aplikací ve formátu CSV či DBF.

Správce systému zakládá evidence a přiděluje jednotlivým uživatelům přesně vymezená přístupová práva na úrovni evidencí, tabulek nebo položek. Dále může zařazovat uživatele do skupin, kterým taktéž přiděluje přístupová práva. To znamená, že každý uživatel (resp. skupina uživatelů) má přesně definováno, ke kterým evidencím, tabulkám či záznamům má přístup, případně zda může evidence také administrovat. Ačkoliv má KEVIS vlastní správu uživatelských účtů, existuje také možnost využívat hesla z NT-domény, Active Directory či portálu ePUSA. Uživatel si pak nemusí pamatovat jiné heslo pro každý systém.

Aplikace je relativně nezávislá na použitém databázovém či aplikačním prostředí. Je možné ji provozovat pod téměř libovolným operačním systémem s nainstalovaným webovým serverem.Jako klient aplikace je použit internetový prohlížeč.

Implementace a podpora

Součástí implementace je instalace systému u zákazníka a zaškolení interních školitelů a správců aplikace. Podle dohody se může provést nastavení typové evidence a import dat z jiných systémů zákazníka. Při instalaci obdrží zákazník uživatelskou dokumentaci včetně systémové příručky. Standardně je také nabízena údržba a poimplementační podpora obsahující poskytování upgrade a release software, legislativní podporu a službu HelpLine.

Schéma a struktura

KEVIS je od začátku koncipován jako multiplatformní a otevřená aplikace s rozhraním pro snadnou integraci a to jak s informačními systémy uvnitř úřadu (Active Directory, MS Excel apod.), tak s externími systémy pro výměnu nebo sdílení dat (ÚIR-ADR, ePUSA, 602XML Filler).

Výhody

KEVIS je pro uživatele (úřad, firmu, instituci) výkonným, efektivním nástrojem pro flexibilní pokrytí širokého rozsahu evidenčních agend. Uživatel je schopen si podle potřeby sám vytvářet základní typy evidencí; velká většina z nich mu zabere jen pár minut. Systém zlepšuje přehled o organizaci a umožňuje rozsáhlé analytické činnosti, tzn. stává se prostředkem zpětné vazby pro řízení a kontrolu organizace. Je možné zcela nahradit roztříštěné lokální evidence (např. v Excelu). KEVIS je výhodným nástrojem pro sdílení informací více subjekty. Flexibilní systém přístupových práv umožňuje přesně stanovit, kam mají kteří uživatelé přístup. Systém lze snadno integrovat do webových stránek úřadu či firmy a to nejen změnou grafického schématu, ale i přizpůsobením popisků a textů. Bezpečnost dat zahrnuje verzování záznamů, ukládání hesel v kryptované podobě či replikaci dat voláním webových služeb.

Příklady evidencí

 • Evidence kancelářského vybavení
 • Databáze autoškol
 • Domovy důchodců
 • Evidence zápisů a závěrů z jednání
 • Evidence služebních aut a jejich provozu
 • Evidence nákladů mobilních telefonů
 • Komise a výbory
 • Metodické pokyny
 • Evidence občanských sdružení
 • Partnerská města a regiony
 • Programy a granty pro školy
 • Dotace
 • Databáze publikací
 • Telefonní seznam úřadu