Czech English
LOADING
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.Fotka_pro_MC_webgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.rozklikavaci_rozpocetgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.ZRgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.90528517gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MS_Partner_Silver_ERP_400x300gk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MPgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.DPLgk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.55321610gk-is-31.jpg

 • Identitní systém
 • Rozklikávací rozpočet
 • PROXIO XR
 • PROXIO
 • Microsoft Dynamics NAV
 • POLIXIS
 • DPL
 • HelpDesk

Identitní systém

Řešení PROXIO EOS zajišťuje správu identit a přístupových oprávnění k aplikacím informačního systému včetně autentizace a autorizace. Spravuje informace o identitách, o agendových a činnostních rolích a udržuje data organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků.

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

PROXIO XR

Řešení PROXIO XR je koncipováno jako centrální místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé komponenty (aplikace, systémy) informačního systému OVM se základními registry.

PROXIO

Unikátní řešení informačního systému veřejné správy. Funkcionalita proxio je řešena prostřednictvím specializovaných modulů, které lze vhodně seskupit pro řešení všech potřeb klienta. Proxio znamená ucelený přístup a koncepční rozvoj ISVS.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft® Dynamics NAV zajišťuje efektivní způsob modernizace a zvýšení produktivity vašeho úřadu nebo společnosti. Microsoft Dynamics NAV je plně integrovaným řešením ekonomického systému pro podporu vaší organizaci.

POLIXIS

Řešení POLIXIS představuje komplexní informační systém pro efektivní řízení klíčových procesů a zvýšení úrovně služeb městské policie s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu včetně vazby na informační systém daného úřadu.

DPL

Deník PipeLine je informační systém určený pro společnosti, které chtějí aktivně a efektivně řídit své lidské zdroje a finance. Svými funkcemi dokáže plně vyhovět potřebám managementu společnosti, který chce mít přehled nad svými zaměstnanci.

HelpDesk

Systém HelpDesk je nástrojem pro vnitřní správu organizace. Umožňuje rychlou a efektivní reakci na uživatelské žádosti. Slouží pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů nebo schvalovacích požadavků.

AGENDIO

Současná státní a veřejná administrativa musí být schopna efektivně, přesně a rychle zvládat rozsáhlé administrativní agendy od správy místních poplatků přes správní řízení, výplaty dávek až po nakládání s majetkem včetně pohledávek z hospodářské činnosti. K úspěšnému zvládnutí úkolů a procesů spojených s těmito agendami je systém AGENDIO silným a v praxi ověřeným nástrojem.

Charakteristika

AGENDIO je jednotný systém pro vedení všech typů agend jako jsou smlouvy, místní poplatky, přestupky, pokuty, stavební řízení, sociální dávky, SPOD, soudní spory, správa majetku, správa bytů, aj.), přičemž pro každou agendu disponuje nástroji na pokrytí celého administrativního procesu – od základní evidence, až po vystavení příslušných dokumentů.

Kromě toho obsahuje AGENDIO speciální moduly pro podporu specifických agend. Tyto speciální moduly nabízí nástroje na somatický výpočet částek, automatické doplnění splatností, možnost generování speciálních sestav a dokumentů apod. Speciální moduly se využívají např. pro agendy: Místní poplatek ze psů, Místní poplatek za komunální odpad, Evidence výherních hracích, Evidence soudního sporu, dopravní agendy a spoustu dalších.

Nové agendy se přidávají pouhou konfigurací systému a stejně tak změna chování každé agendy se mění nastavením parametrů systému. Toto řešení nabízí proškoleným administrátorům aplikace možnost rozšiřování systému organizace velmi jednoduchým a hravým způsobem kdykoliv je potřeba.

Součástí aplikace je řešení DOC, které zajišťuje tiskové výstupy (dokumenty, upomínky, složenky, sestavy aj.), propojení se spisovou službou a také propojení s centrálním datovým úložištěm souborů.

Aplikace umožňuje ve spolupráci s Evidencí organizační struktury (EOS) snadné přidělování přístupových práv k záznamům v závislosti na personální struktuře, tzn., že každý uživatel má přesně definováno, které záznamy může pořizovat, které editovat a na které pouze nahlížet.

Přehled hlavních funkcí

 • Oboustranná integrace s ekonomickým SW.
 • Integrace se systémem evidující majetek.
 • Tisk dokumentů a sestav.
 • Integrace se spisovou službou.
 • Evidence vazeb mezi jednotlivými záznamy.
 • Možnost vyhledávání dle libovolných kritérií.
 • Přehledné sledování změn jednotlivých případů.
 • Předběžné pořízení záznamů.
 • Přesun pohledávek v rámci organizační struktury instituce, předání pohledávky k vymáhání.
 • Generování předpisů plateb ve vazbě na ekonomický systém.
 • Tiskové sestavy podle volitelných kritérií.
 • Tisk složenek.
 • Práce s čárovými kódy na dokumentech.
 • Vazba na centrální úložiště dokumentů (DMS).
 • Integrace s geografickým systémem.
 • Schéma a struktura.

Schéma a struktura

AGENDIO je samostatně funkční aplikace s propojením na Evidence partnerů, Evidenci movitých a nemovitých objektů, Ekonomický systém aj. Každý jednotlivý záznam (smlouva, poplatek, soudní spor, správní řízení, …) může obsahovat informace o subjektu, objektu, pohledávce, závazku, úkolu a speciálních údajích. Údaje o pohledávce či závazku jsou vzájemně sdíleny s ekonomickým obrazem případů v ekonomickém sytému. Dokumenty vygenerované systémem AGENDIO mohou být automaticky předávány do spisové služby a ukládány do centrálního datového úložiště (DMS).

Implementace a podpora

Před vlastní implementací a nastavením specifickým podmínek klienta je provedena důkladná analýza procesních, technických a organizačních podmínek. Konzultační tým aplikaci AGENDIO nainstaluje, nakonfiguruje a otestuje. V závěru proškolí uživatele a správce systému.

Výhody

 • Podpora celého administrativního procesu – od zaevidování případu až po vystavení dokumentů.
 • Komplexní podchycení vztahu se subjektem.
 • Slučování případů (vymáhání, soudní spory, společné řízení) – předpisy či úkony definované odkazem.
 • Konfigurovatelnost - nové agendy se přidávají pouhou konfigurací systému.
 • Modifikovatelné chování - chování agend se mění nastavením.
 • Podpora specifických procesů jednotlivých agend.
 • Srozumitelnost pro uživatele z veřejné správy.
 • Integrace s externími aplikacemi.